Archiwa kategorii: Pomoc społeczna

KOMUNIKAT GOPS nowe okresy w świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych 2020-2021

lipiec 3, 2020
Strona 1
Strona 2

Wzory wniosków i pozostałe druki:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Informacje na temat świadczeń i procedur ich przyznawania znajdują się pod adresem:

http://bip.gminachojnice.com.pl/?cid=337

Rejony działania pracowników Działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych:

http://www.bip.gminachojnice.com.pl/?cid=194

INFORMACJA O WYDAWANIU PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU POPŻ PODPROGRAM 2019

czerwiec 18, 2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 24, 25 i 26 czerwca 2020 r., w godzinach od 8-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2019 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

INFORMACJA O WYDAWANIU PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU POPŻ PODPROGRAM 2019

maj 20, 2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 27, 28 i 29 maja 2020 r., w godzinach od 8-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2019 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

 

AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH INSTYTUCJI ZARZĄDZAJACEJ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2019

kwiecień 27, 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

INFORMACJA O WYDAWANIU PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU POPŻ PODPROGRAM 2019

kwiecień 16, 2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 23, 24 i 27 kwietnia 2020 r., w godzinach od 8-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2019 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

 

Informacja dotycząca obecnego funkcjonowania systemu pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w gminie Chojnice

kwiecień 8, 2020

 Sposób kontaktu z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice

Przewodniczący Zespołu – p. Adam Modrzejewski – kontakt telefoniczny pod nr 600 882 634 lub 52 397 35 74

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach – kontakt telefoniczny pod nr 52 397 34 96 lub 52 396 38 40, e-mail gops@gminachojnice.com.pl

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy gminy Chojnice, pomimo ograniczonego kontaktu osobistego, mogą dalej kontaktować się z następującymi gminnymi jednostkami:

 • Punktem Konsultacyjnym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice,
 • Samorządowym Ośrodkiem Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice,

tel. 600 882 634 lub 52 397 35 74,

oraz korzystać z pomocy pozostałych współpracujących instytucji, takich jak:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Chojnicach, tel. 607 306 144, e-mail ngo@powiat.chojnice.pl
 2. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, tel. 52 397 35 74 www.opr-chojnice.pl
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, 52 334 44 80, e-mail pcpr@infochojnice.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej, tel. 52 334 44 91, e-mail pik@infochojnice.pl (psycholog) pcpr.infochojnice.pl

 1. Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach, tel. 52 39 56 105, e-mail chojnice@gd.policja.gov.pl

Rewir Dzielnicowych w Charzykowach, tel. 52 39 56 231 lub 52 39 56 230

 1. Sąd Rejonowy w Chojnicach – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, tel. 52 39 52 765 e-mail kuratorzy@chojnice.sr.gov.pl
 1. Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice, tel. 52 397 92 97 www.przychodnia.gminachojnice.com.pl
 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chojnicach, 52 334 44 60 lub 52 334 44 64 (doraźne dyżury psychologów/psychoterapeutów) www.ppp-chojnice.pl
 1. INTERIOS Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chojnicach, tel. 798 742 794, e-mail chojnice@interios.org.pl www.interios.org.pl
 1. Centrum Medyczne PROMEDICA Ośrodek Wsparcia Psychicznego, tel. 52 396 74 87 lub 52 397 40 33 e-mail info@promedicachojnice.pl www.promedicachojnice.pl

Przypominamy także o możliwości skorzystania z pomocy ogólnopolskiej np. poprzez Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzony od 11 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (telefon działa całą dobę, 7 dni w tygodniu). Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00, dostępna jest także linia 800 100 100.

Bezpłatna aplikacja mobilna ,,Twój Parasol” to nowe narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Opieka wytchnieniowa – przedłużenie terminu

kwiecień 2, 2020

Osoby, które chciałyby skorzystać z Programu „Opieka wytchnieniowa” mogą zgłaszać taką potrzebę do 20.04.2020 r.

Komunikat o możliwości zgłaszania się do Programu Opieka wytchnieniowa został zamieszczony na stronie internetowej gminy Chojnice 25.03.2020 r.