Archiwa kategorii: Pomoc społeczna

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. PODPROGRAM 2017

Maj 23, 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 05 i 06 czerwca 2018 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2017 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

Warsztaty w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2017

Maj 8, 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Warsztaty w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2017

W dniach 17 i 26 kwietnia, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2017, zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących z naszej gminy 4 warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia.
W ww. spotkaniach udział wzięły łącznie 84 osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
– wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów
otrzymywanych   w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
– przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia.

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:
– potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
– potrafią przygotować proste, smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
– znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób
żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe).

Uczestnicy warsztatów, wspólnie przygotowując potrawy, mieli okazję wymienić się doświadczeniami i wiedzą. Spotkania kończyły się wspólną degustacją przygotowanych dań.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. PODPROGRAM 2017

Kwiecień 19, 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 26 i 27 kwietnia 2018 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2017 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

Fot. „Czas Chojnic” St. Kamiński

 

 

W marcu pożegnaliśmy, odchodzącą na emeryturę – po ponad 23 latach kierowania pomocą społeczną – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach Panią Grażynę Dąbrowiecką.

 

Podczas sesji Rady Gminy w Chojnicach, w dniu 23 marca 2018 r., podziękowania za wieloletni trud i wysiłek włożony w zarządzanie pomocą społeczną w Gminie, w imieniu współpracowników i swoim własnym, złożył Wójt Gminy Chojnice Pan Zbigniew Szczepański, w imieniu Radnych Gminy – Przewodnicząca Rady Gminy Pani Danuta Łoboda, a także – w imieniu Sołtysów – podziękowania złożyli Pani Katarzyna Graszk i Pan Eugeniusz Wirkus. Były kwiaty, łzy wzruszenia i życzenia zrealizowania planów.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach serdeczne podziękowania Pani Dyrektor mieli okazję złożyć na uroczystym spotkaniu w dniu 27 marca br.
Dziękowali przede wszystkim za wieloletnie przewodzenie w pracy, służenie radą i pomocą, przekazywaną wiedzę, stwarzanie warunków do samodoskonalenia oraz wspólnie przeżyte lata. Jednocześnie szczególnie doceniali wysiłek związany z odpowiedzialnością, niesłabnącą energię wnoszoną w życie ośrodka oraz troskę o jakość jego działań.
Wzruszenie, jakie opanowało wszystkich zebranych, nie przeszkodziło Pani Dyrektor wyrazić wdzięczności członkom swojego zespołu za wieloletnią współpracę.
Wspomnieniom nie było końca.

Obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach pełni obecnie Pani Maria Wierzbowska.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH DIETETYCZNO-ŻYWIENIOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Marzec 27, 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Zapraszamy do udziału w warsztatach dietetyczno-żywieniowych realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny ( w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe ).

HARMONOGRAM:

17.04.2018r.
godz. 13.00-15.00
godz. 15.30-17.30

26.04.2018r.
godz. 13.00-15.00
godz. 15.30-17.30

Warsztaty odbędą się w Chojnicach, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
przy ul. Angowickiej 45.

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. PODPROGRAM 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 4 i 5 kwietnia 2018 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2017 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.