Archiwa kategorii: Pomoc społeczna

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Kwiecień 17, 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 25 i 26 kwietnia 2019 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2018 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

Zapraszamy do udziału w warsztatach przeciwdziałania marnowaniu żywności realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Marzec 25, 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Zapraszamy do udziału w warsztatach przeciwdziałania marnowaniu żywności realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

– uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów,
przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności,
– zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej
przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe wiadomości, m.in.:

– poznają skalę i przyczyny marnowania żywności na świecie i w Polsce,
– będą potrafili wskazać jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które
przyczyniały się do marnowania produktów spożywczych,
– zapoznają się z określeniami terminów przydatności do spożycia produktów
spożywczych.

HARMONOGRAM:
16.04.2019 r.
godz.   9.30-11.30
godz. 12.00-14.00

Warsztaty odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, III piętro, sala konferencyjna.

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Marzec 19, 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 28 i 29 marca 2019 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2018 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

Stypendia SPES

Marzec 4, 2019

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Prosimy o przekazanie informacji instytucjom i organizacjom pomocy społecznej, na stronach internetowych i w innych dostępnych Państwu publikatorach. Pracowników służb społecznych prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom nie posiadającym dostępu do komputera czy Internetu, w wypełnieniu formularza wniosku.

Stypendia SPES – informacje 2019

Warsztaty w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2018

Luty 20, 2019

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

      

Warsztaty w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2018

 

W dniu 11 lutego, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2018, zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących z naszej gminy 2 warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia.
W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 56 osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
– wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów
otrzymywanych   w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
– przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia.

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:
– potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
– potrafią przygotować proste, smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
– znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób
żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Luty 11, 2019

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 25 i 26 lutego 2019 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2018 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ŻYWIENIOWO-DIETETYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Styczeń 21, 2019

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Zapraszamy do udziału w warsztatach dietetyczno-żywieniowych realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny ( w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe ).

HARMONOGRAM:

11.02.2019 r.

godz. 10.00-12.00
godz. 12.30-14.30

Warsztaty odbędą się w Chojnicach, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
przy ul. Angowickiej 45.

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.