Archiwa kategorii: Pomoc społeczna

Podsumowanie POPŻ Podprogram 2019

Listopad 18, 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PODPROGRAM 2019 – EFEKTY

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach przy współpracy z Bankiem
Żywności w Chojnicach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym
mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach
w ramach środków towarzyszących w okresie od grudnia 2019 r. do września
2020 r.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
– warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat
pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe),
– skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały,
kasza gryczana, herbatniki maślane),
– mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
– mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
– cukier (cukier biały),
– tłuszcze (olej rzepakowy),
– dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowymi).
3. Pomoc żywnościowa trafiła do 1106 osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej.
4. Wydano osobom potrzebującym 56,8 ton żywności w postaci 7.550 paczek
żywnościowych.
5. W ramach Podprogramu 2019 dla 164 osób korzystających z pomocy
żywnościowej przeprowadzono 8 warsztatów edukacyjnych w ramach działań
towarzyszących:
– żywieniowo-dietetyczne – 2 spotkania dla 53 uczestników,
– kulinarne – 6 spotkań dla 111 uczestników.

Konkurs plastyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wrzesień 30, 2020

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice, zaprasza dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Chojnice, do wzięcia udział w konkursie plastycznym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. ,,Jak chronić rodzinę przed wirusem przemocy?” – druga edycja 2020 r. Zorganizowanie konkursu plastycznego stanowi jedno z zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016-2020. Zwycięskie prace konkursowe zostaną przekazane do profesjonalnego druku w formie kalendarza na 2021 r.

1.Regulamin konkursu plastycznego
2.Karta uczestnika konkursu

INFORMACJA O WYDAWANIU PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU POPŻ PODPROGRAM 2019

lipiec 20, 2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 29, 30 i 31 lipca 2020 r., w godzinach od 8-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2019 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2019

lipiec 9, 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019

 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – wrzesień 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Chojnicach [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1.402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 48 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   2. fasola biała 3,2 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   6. sok jabłkowy klarowny 4l
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 2,7 kg,
   2. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
   3. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
  5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
  6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;

2.  Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]
z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby
organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do
minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych
na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla
osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie
paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym
równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.
3.  Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób
bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności
gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są
przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w
schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia
usług firm zewnętrznych (np. catering).
4.  W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się
w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa
niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla
1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg).
W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup
artykułów spożywczych.
5.  W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe
można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę
opakowań.
6.  W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów
spożywczych do potrzeb rodzin .
7.  Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z dnia 26 lutego 2019 r., zaktualizowane w dniu 13 sierpnia 2019, dalej 17 września 2019 r., dalej  z 31 stycznia 2020, dalej z 17 marca 2020, dalej 21 maja 2020.

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019