Archiwa kategorii: Oświata

NAGRODY WÓJTA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Październik 14, 2019

Dnia 11 października 2019 r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański  w obecności  przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Kontek , przewodniczącego Komisji Oświaty , Kultury, Sportu i Turystyki Józefa  Kołaka   i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Anity Sznajder wręczył nagrody Wójta wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody otrzymali:

 1. Zdzisław Bucław – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swornegaciach

Szkoła Podstawowa  w  Charzykowach

 1. Paulina Stanisławska – nauczyciel

Szkoła  Podstawowa  im. Przyjaciół Ziemi w  Kłodawie

 1. Celina Drewek – nauczyciel

Szkoła Podstawowa  w  Lichnowach

 1. Grażyna Piekarska – nauczyciel

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach

 1. Sabina Baczyńska – nauczyciel

Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich  w Nowej Cerkwi

 1. Katarzyna Helisz – nauczyciel

Szkoła Podstawowa  im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach

 1. Danuta Pilacka – nauczyciel

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem

 1. Dorota Żychska – nauczyciel

Szkoła Podstawowa w Silnie

 1. Robert Kornatowski – nauczyciel

Szkoła Podstawowa w Swornegaciach

 1. Ryszard Kontek – nauczyciel

XXVII Jesienny Bieg Ekologiczny Gminy Chojnice – Swornegacie ‚ 2019

KOMUNIKAT

XXVII JESIENNEGO BIEGU EKOLOGICZNEGO                                         GMINY CHOJNICE

SWORNEGACIE ‘ 2019

Hasło biegu „ Jeżeli wraz z innymi stanąłeś na trasie biegu,
                 już wygrałeś, choćbyś przybiegł ostatni”

 

Dobroczyńcy , sponsorzy i sympatycy

           XXVII Biegu Ekologicznego Gminy Chojnice

 

 

 1. Ośrodek Wypoczynkowy „Psia Góra” – Swornegacie, Państwo Zofia i Adam  Zych  z synami Tomaszem i Wiktorem,
 2. Restauracja „Wagant” – Swornegacie, Państwo Maria i Arkadiusz  Liedtke ,
 3. Piekarnia ABM Gatz & Stanisławski – Konarzyny,
 4. Firma Dremet S.C. Szulc & Bielawski& Jakubowski – Chojnice,
 5. Restauracja „Don Pablo Ostre Noże” – Brusy, Państwo Maria i Paweł Gierszewscy,
 6. Gospodarstwo Gościnne „Brzozowe Zacisze” – Swornegacie, Państwo Aleksandra i Tomasz Schada Borzyszkowscy,
 7. SPORT-CLUB.PL – Chojnice Pan  Wojciech  Bilicki – Chojnice,
 8. Sklep Rowerowy –  Pan Tomasz  Kierski – Chojnice,
 9. „Kajaki” Swornegacie , Teresa Keller i Adam Maćkowiak,
 10. Eko-Strzecha – Swornegacie , Państwo Magdalena i Tomasz Hapka ,
 11. Kajaki „Kaszuby” – Swornegacie – Państwo Marta i Piotr  Hapka,
 12. Zaborski Park  Krajobrazowy – Charzykowy,
 13. Państwo Marzena i Karol Borzyszkowscy – Swornegacie,
 14. Państwo Wioletta i  Jan Misztal –  Władysławek
 15. Agroturyzm – Pan Karol Szulc – Sepiot , Swornegacie
 16. Sklep Spożywco-Przemysłowy Swornegacie , Barbara  i Jacek Mordaka
 17. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Swornegaciach,
 18. Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach,
 19. Gminny Zespół  Oświaty w Chojnicach,

 

 

Pomoc w organizacji :

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach,
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Swornegaciach,
 3. Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa w Swornegaciach,
 4. Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach,
 5. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Chojnicach,
 6. Uczniowski Klub Sportowy „TUR” w Swornegaciach,
 7. Szkoła Podstawowa w Swornegaciach.

 

Dnia 5 października 2019r. odbył się w Swornegaciach przy pięknej pogodzie  XXVII Jesienny  Bieg  Ekologiczny Gminy Chojnice , w którym wzięły udział reprezentacje wszystkich szkół podstawowych naszej gminy: Charzykowy, Kłodawa, Lichnowy, Nieżychowice, Nowa Cerkiew, Ogorzeliny, Ostrowite, Pawłowo, Silno, Swornegacie.  Odbyło się 10 biegów w różnych kategoriach wiekowych od oddziału przedszkolnego do klasy VIII oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Łącznie we wszystkich biegach wzięło udział  496 zawodniczek i zawodników. Celem imprezy sportowej jest: popularyzacja czynnego wypoczynku, wdrażanie dzieci do rywalizacji w duchu ,,fair-play”, kontakt sportowy dzieci z różnych szkół, wyłonienie reprezentantów gminy na zawody powiatowe, kształtowanie wśród uczniów postaw  proekologicznych i prospołecznych. Organizatorami jak co roku są Szkoła Podstawowa  w Swornegaciach  i Uczniowski Klub Sportowy ,,TUR”, a współorganizatorami:  Gminny Szkolny Związek  Sportowy,  Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach, Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach, Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, Zaborski Park Krajobrazowy w Charzykowach  oraz Rada Sołecka  Sołectwa  Swornegacie.  Zawodnicy za miejsca I-III z każdego biegu otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody, a za miejsca IV-VI upominki. Drużynowo reprezentacje od I-VI miejsca otrzymały okolicznościowe puchary ,  a wszystkie szkoły od I-X miejsca dyplomy oraz  nagrody w postaci piłek ufundowane przez GZO w Chojnicach. W kategorii roczników 2005-2006 oraz 2007-2008 w kategorii  dziewcząt i chłopców  najlepsze zespoły otrzymały  statuetki    i uzyskały  awans do zawodów powiatowych. Na zakończenie imprezy sportowej rozlosowano 7 nagród dla uczestników biegów, a warunkiem otrzymania niespodzianki było ukończenie  biegu  i  uczestniczenie podczas ceremonii zakończenia.

Klasyfikacja drużynowa

Miejsce Szkoła Punkty
1 Charzykowy 283
2 Swornegacie 258
3 Nowa Cerkiew 230
4 Kłodawa 185
5 Lichnowy 123
6 Pawłowo 109
7 Ogorzeliny  97
8 Ostrowite  75
9 Nieżychowice  70
10 Silno  50

 

 

 

 

 

opracował Zdzisław Bucław

Uroczystość otwarcia Jaskółeczki w Lichnowach.

Wrzesień 17, 2019

Dzień 12 września 2019 roku na długo zapisze się na kartach historii naszej Szkoły oraz       w pamięci jej uczniów, nauczycieli, jak i wszystkich mieszkańców Lichnów.

Tego dnia nastąpiła długo oczekiwana uroczysta inauguracja otwarcia boiska sportowego zwanego Jaskółeczką.

Uroczystość rozpoczęła się od tańca z flagami w barwach naszej Małej i Dużej Ojczyzny.

W uroczystości oficjalnego otwarcia boiska wzięli udział zaproszeni goście: Pan Wójt Gminy  Zbigniew Szczepański, sekretarz Gminy Pani Lucyna Zawiszewska, przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Kontek, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Pani Anita Sznajder, radny  i sołtys Lichnów Pan Zbigniew Nojman, radni gminni,  dyrektorzy szkół Gminy Chojnice, rodzice                i mieszkańcy Lichnów, a przede wszystkim uczniowie.

Wszystkich zebranych powitał Dyrektor szkoły Pan Leszek Redzimski. W swoim krótkim przemówieniu wyraził radość i satysfakcję z faktu, że uczniowie i mieszkańcy Lichnów będą mogli korzystać z nowo otwartego boiska . Ponadto w serdecznych słowach podziękował za powstanie boiska wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.

Najważniejszym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonali zaproszeni goście. Chwilę później Ks. Andrzej Kuczyński poświęcił boisko.

Następnie uczniowie  zaprezentowali  program artystyczno-sportowy, który przygotowała  Pani Grażyna Piekarska.

Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście, gratulując  otwarcia boiska, podkreślali rolę i znaczenie oddanej do użytku inwestycji nie tylko dla rozwoju kultury fizycznej
i sportu, ale także poprawy jakości życia całej lokalnej społeczności. Wójt w trakcie wygłoszonego przemówienia podziękował wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania tego boiska i życzył wszystkim dużo radości z korzystania z tego pięknego obiektu.

Na ręce Dyrektora Szkoły wręczono prezenty w postaci zestawów piłek do różnych gier zespołowych.

Cieszymy się z nowego boiska i mamy nadzieję, że nie tylko uatrakcyjni ono lekcje wychowania fizycznego, ale także podniesie edukacyjną i wychowawczą rolę sportu                    w codziennym życiu uczniów i mieszkańców wsi.

Nie sposób nie wspomnieć o wspaniałej atmosferze, która towarzyszyła całej imprezie –  oklaski i promieniste uśmiechy, goszczące na buziach, cieszyły oczy nauczycieli                            i zgromadzonych uczestników.

 

Opracowanie: Jolanta Wilk – nauczyciel SP w Lichnowach

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Dnia 29 sierpnia 2019r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański w obecności sekretarz Gminy Chojnice Pani Lucyny Zawiszewskiej i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach Anity Sznajder odebrał ślubowanie i wręczył akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego pięciu nauczycielom pracującym    w szkołach na terenie Gminy Chojnice:

 1. Monika Mrozek- Gliszczyńska – Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich

w Ogorzelinach

 1. Karolina Garwol – Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich

w Ogorzelinach

 1. Natalia Wróblewska – Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich

w Ogorzelinach

 1. Wioleta Kiedrowicz – Szkoła Podstawowa w Charzykowach
 2. Barbara Mleczek – Szkoła Podstawowa w Lichnowach

GRATULUJEMY

Podziękowanie Dyrektorom Szkół Podstawowych.

W dniu 28 sierpnia 2019r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański w obecności  dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach Pani Anity Sznajder i dyrektorów Szkół Podstawowych Gminy Chojnice podziękował za współpracę  dyrektorowi  Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach Pani Joannie Zakrzewskiej i dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie Panu Maciejowi Jakubowskiemu,  życząc  jednocześnie dalszych sukcesów życiu osobistym i zawodowym.

Powierzenie stanowisk dyrektorów szkół Gminy Chojnice

Lipiec 25, 2019

Dnia 25 lipca 2019r. Wójt Gminy Chojnice dr inż. Zbigniew Szczepański w obecności  dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach Pani  Anity  Sznajder powierzył stanowiska dyrektorów wybranych w konkursie na 5 – letnią kadencję (od 1 września  2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.):

 1. Pani Barbarze Markowskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem;
 2. Pani Małgorzacie Szynwelskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach;
 3. Panu Leszkowi Redzimskiemu – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lichnowach;
 4. Panu Arturowi Jaster – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach.

Tego samego dnia Wójt Gminy Chojnice powierzył obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie Pani Bogumile Byszewskiej na okres 10 miesięcy (od 01 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.). Zastąpi ona Pana Macieja Jakubowskiego , który wygrał konkurs na dyrektora  w Szkole Podstawowej nr 2  im. Jana Pawła II w Czersku.

Regionalizm w Szkole Podstawowej w Swornegaciach

Lipiec 18, 2019

Regionalizm w Szkole Podstawowej w Swornegaciach w roku szkolnym 2018/2019.

Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy.

 Nauczyciele regionaliści Marzena Borzyszkowska i Urszula Szulc ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach wzorem lat poprzednich, podejmowali szereg działań mających na celu propagowanie wiedzy o tradycji kulturze Kaszub. Do najważniejszych wydarzeń minionego roku szkolnego, związanych ze wspomnianą dziedziną, należały: półfinał i finał konkursu wojewódzkiego „Kaszubi wczoraj i dziś” oraz wojewódzki finał konkursu „Rodnô Mὸwa” w Chmielnie. Pierwszy ze wspomnianych konkursów odbył się 23 maja 2019 roku w Kościerzynie. Organizatorem przedsięwzięcia  było Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie, a współorganizatorami – Burmistrz i Rada Miasta Kościerzyny, ZKP Oddział w Kościerzynie i Kościerski Dom Kultury. Patronat medialny nad konkursem objęli: Radio Kaszëbë, Telewizja TV Kościerzyna oraz portal internetowy kaszubi.pl, honorowy –  Pomorski Kurator Oświaty i Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była Janowi Trepczykowi, co odzwierciedlał tytuł – „Jan Trepczyk – méster kaszubskiego słowa i pieśni”.   Wydarzenie adresowane było do uczniów klas VII i VIII oraz klas gimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego. Jego pierwszy etap, na szczeblu szkolnym, odbył się 29 marca 2019 roku. Przystąpiło do niego dwadzieścia dziewięć osób ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach. Do półfinału zakwalifikowało się dwoje uczniów  z klasy III tutejszego gimnazjum – Urszula Gostomczyk i Mikołaj Kiedrowski. Do etapu finałowego, który także odbył się w Kościerzynie, zakwalifikowała się Urszula Gostomczyk i ostatecznie zajęła piąte miejsce. Uczestnicy w dwóch pierwszych etapach rozwiązywali test pisemny, natomiast w finale odpowiadali ustnie na trzy wylosowane pytania. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 czerwca 2019 roku. Niewątpliwym atutem tego konkursu,  oprócz wartościowych nagród, było zaświadczenie o przyznaniu  pięciu punktów przez Pomorskiego Kuratora Oświaty  w rekrutacji do szkół średnich. Osiągnięcie Urszuli Gostomczyk promuje naszą szkołę i gminę Chojnice w województwie pomorskim i w całym regionie. Kolejnym doniosłym wydarzeniem był Finał Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mὸwa” w Chmielnie. Jego 48 finał odbył się w dniach 1-2 czerwca 2019 roku. Finalistą z powiatu chojnickiego w kat. uczniów klas IV-VI został Michał Moga – uczeń Szkoły Podstawowej  w Swornegaciach. Pierwszego dnia w chmieleńskim Domu Kultury odbyły się przesłuchania w grupach wiekowych najlepszych recytatorów z całego województwa, a było ich 45 osób – dzieci, młodzieży oraz dorosłych, z całych Kaszub. W komisji oceniającej występy zasiedli: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, Tomasz Fopke, Karolina Keller, Bożena Ugowska i Zbigniew Jankowski. Poza głównymi kategoriami wiekowymi jurorzy przyznali też nagrody specjalne, m.in. dla najmłodszego recytatora i recytatorki, za wyjątkową interpretację utworu o tematyce religijnej, za najlepszą recytację utworu A. Majkowskiego „Żëcé i przigὸdë Remùsa”, oraz Nagrodę Specjalną Pomorskiego Kuratora Oświaty. Uczeń Szkoły Podstawowej w Swornegaciach Michał Moga zdobył jedną z wymienionych nagród, a mianowicie nagrodę specjalną za najlepszą recytację utworu o tematyce religijnej. W głównym konkursie zdobył także wyróżnienie. Celem konkursu „Rodnô Mὸwa” są poznawanie i popularyzacja literatury kaszubskiej, tradycji i folkloru, ale przede wszystkim pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Kolejnym godnym odnotowania wydarzeniem było uhonorowanie uczennic III klasy gimnazjum, Małgorzaty Jażdżewskiej i Pauliny Borzyszkowskiej, które przez cały rok szkolny spotykały się w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego i wykonywały prace hafciarskie na konkurs wojewódzki „Haft kaszubski” w Lini.  Dziewczęta nabierały wprawy i poznawały tajniki regionalnego rzemiosła pod czujnym okiem pani Krystyny Kręckiej – miejscowej hafciarki, która z sercem wykonuje swoją pracę. Celem konkursu było upowszechnianie wartości i atrakcyjności różnych szkół haftu kaszubskiego, pozyskiwanie młodych talentów, upowszechnianie wartości sztuki ludowej, a także aktywizowanie środowiska twórczego zajmującego się haftem kaszubskim. Prace konkursowe musiały zostać wykonane własnoręcznie zgodnie z kanonami szkół haftu kaszubskiego. Będą one prezentowane we Włoszech oraz w Gorzycach (woj. świętokrzyskie). Małgosia otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za zajęcie I miejsca, natomiast Paulina zajęła również I miejsce. Serdecznie gratulujemy dziewczynom wytrwałości i talentu, a ich opiekunowi pani Krystynie Kręckiej, cierpliwości i zaangażowania w rozpowszechnianie tego wspaniałego, choć trudnego rzemiosła.

IV konkurs  plastyczny ,,Aktywne Kaszuby” – ,, Kaszuby, tradycja, natura w twórczości Jana Trepczyka”. W konkursie tym szkoła bierze udział od pierwszej edycji i zawsze  z sukcesami. W tym roku uczniowie szkoły zdobyli największe uznanie jurorów. Spośród ponad 950 prac z 210 szkół z terenu województwa pomorskiego uczniowie SP Swornegacie zdobyli zaszczytne miejsca we wszystkich trzech kategoriach wiekowych:
– w kat. kl. I-III ucz. kl. II Maria Kołodziejska zajęła I m-ce.
– w kat. kl. IV-VI ucz. kl. VI Alicja Dolna zajęła II m-ce.
– w. kat. kl. VII –III g ucz. kl. III g.  Urszula Gostomczyk zajęła również I m-ce.

Wręczenie nagród laureatom odbyło się  podczas meczu w Ergo Arenie, na który przybyło ok. 7000 uczniów z całych Kaszub. Wśród wręczających nagrody byli prezydent Sopotu Jacek Karnowski, przewodnicząca jury konkursu – dr hab. Witosława Frankowska, Bożena Ugowska – pisarka, tłumaczka j. kaszubskiego. Oprócz nagród indywidualnych były też nagrody dla szkoły. Szkoła SP Swornegacie za zwycięstwo w dwóch kategoriach wiekowych otrzymała dwa talony, każdy w wysokości 1000 zł na zakupy w Leroy Merlin.

                                                                                                       opracowała Marzena Borzyszkowska

Spartakiada lekkoatletyczna uczniów z SP Swornegacie

W dniach 13 – 17 czerwca 2019 18-osobowa reprezentacja Szkoły Podstawowej w Swornegaciach wraz z dwojgiem opiekunów, korzystając z zaproszenia Pani Burmistrz, udała się do zaprzyjaźnionej miejscowości Balow  w Niemczech.

Pierwszy dzień to już tradycyjnie zwiedzanie okolicy. Na początek udaliśmy się do miasta Schwerin, by pospacerować po brukowanym rynku, przyglądając się przy okazji gotyckiej katedrze i miejskiemu ratuszowi z tego samego okresu. Stamtąd skierowaliśmy się do symbolu miasta – bajecznego pałacu-zamku, który mogliśmy podziwiać spacerując po niezwykłych książęcych ogrodach.

Zanim udaliśmy się na posiłek, by nabrać sił do dalszej części wyprawy, zatrzymaliśmy się jeszcze na kilka chwil nad jednym z okolicznych jezior, by przyjrzeć się rywalizacji załóg na smoczych łodziach; był to niejako przedsmak corocznego Festiwalu Smoczych Łodzi, obchodzonego w Schwerinie w sierpniu.

Ostatnim tego dnia punktem naszej wycieczki było Schweriner Zoo. Zachwyciło nas tam sporo zwierząt, wszystkim nam jednak najbardziej zapadł w pamięć pewien gibon ze swoim charakterystycznym wyciem-śpiewem i jakby specjalnie dla widzów przygotowanym układem choreograficznym na lianach i gałęziach.

Następnego dnia udaliśmy się do Ludwigslust, by wziąć udział w spartakiadzie lekkoatletycznej. Nasz występ z pewnością zaliczyć możemy do udanych, o czym świadczyć może 14-krotne zajmowanie miejsca na podium w takich dyscyplinach, jak: rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą, sztafeta 4x100m, biegi na dystansie 100m i 800m. Zmęczeni całym dniem startów, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy na nasze miejsce noclegowe w Balow.

To jednak jeszcze nie koniec naszych osiągnięć. Trzeci dzień wyjazdu również stał pod znakiem sportowej rywalizacji. W godzinach przedpołudniowych wzięliśmy udział w przełajowych biegach w Ludwigslust, w malowniczym parku otaczającym barokowy zamek, jeden z ciekawszych zabytków miasta. Startowaliśmy na dwóch dystansach: 2 km i 5 km; nasze zadowolenie  z poprzedniego dnia urosło jeszcze bardziej, gdyż i tu osiągaliśmy sukces za sukcesem – łącznie 11 miejsc medalowych w różnych kategoriach wiekowych!

Chyba nikt nie mógł mieć wątpliwości, że po tych dwudniowych zawodach każdy z nas myślał już tylko o odpoczynku. Dzięki uprzejmości naszych Gospodarzy mogliśmy rozluźnić mięśnie, korzystając z uroków odkrytego basenu w miejscowości Grabow; było to kilka godzin wspaniałej zabawy i relaksu, którego tak bardzo potrzebowaliśmy.

Następny dzień po śniadaniu to już tylko pożegnanie z „naszą” Panią Burmistrz i wszystkimi tymi, którzy dbali, by nasza wizyta przebiegała bezpiecznie i przyjemnie. Mimo że byliśmy w Balow tylko kilka dni, to wrażenia z wyjazdu na długo zostaną w naszej pamięci.

opracowała Sabina Modzelewskiego