Archiwa kategorii: Oświata

Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół gminy Chojnice

Czerwiec 25, 2020

25 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Chojnice w obecności  przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda Kontek, zastępcy Wójta Pana Piotra Stanke i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Pani Anity Sznajder, wręczył nagrody 10 najlepszym absolwentom Szkół z Gminy Chojnice w postaci nowoczesnych smartwatchy Huawei Watch. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice uczniów i dyrektorzy szkół .

Była to XIX edycja Nagród Wójta. Od 2002 roku już 250 absolwentów otrzymało nagrody.

Najlepszymi absolwentami szkół podstawowych  w roku szkolnym 2019/2020 zostali :

  1. Patrycja Szczepańska – Szkoła Podstawowa w Charzykowach
  2. Oliwia Modrzejewska – Szkoła Podstawowa w Kłodawie
  3. Bartosz Tesmer – Szkoła Podstawowa Lichnowy
  4. Amelia Zielińska – Szkoła Podstawowa Nieżychowice
  5. Nina Raszke – Szkoła Podstawowa Nowa Cerkiew
  6. Kinga Januszewska – Szkoła Podstawowa Ogorzeliny
  7. Aleksandra Knyba – Szkoła Podstawowa Ostrowite
  8. Alicja Szajgin – Szkoła Podstawowa Pawłowo
  9. Livia Walczak – Szkoła Podstawowa Silno
  10. Paweł Borzyszkowski – Szkoła Podstawowa Swornegacie

GRATULUJEMY !

Matematyczny talent Bartka

Uczeń klasy VI B Szkoły Podstawowej w Charzykowach, Bartosz Szultka uzyskał tytuł Finalisty z wyróżnieniem w XIX edycji  Ligi Matematycznej, której organizatorem jest Akademia Pomorska w Słupsku.

Do konkursu przystąpiło 16 uczniów charzykowskiej szkoły, aż 5 z nich wzięło udział w zmaganiach półfinałowych, które miały miejsce 28 lutego w Słupsku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konkurs rozstrzygnięto na tym etapie. Bartek zdobył łącznie 92 punkty na 95 możliwych do uzyskania, z tym rewelacyjnym wynikiem znalazł się oczywiście w gronie najlepszych! Gratulujemy! Wierzymy, że to dopiero początek matematycznych sukcesów Bartka.

Opracowanie : Sylwia Kiedrowska – wicedyrektor SP Charzykowy

Sukcesy uczennicy Szkoły Podstawowej w Charzykowach.

Czerwiec 17, 2020

Dla Patrycji chemia nie ma tajemnic.

Patrycja Szczepańska, uczennica klasy 8A Szkoły Podstawowej w Charzykowach, mimo wielu obowiązków związanych z przygotowaniem do egzaminu ósmoklasisty, zawalczyła w konkursach         z chemii. Warto było, uczennica zakończyła zmagania wielkimi sukcesami, uzyskując: tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z chemii oraz tytuł laureata z chemii w etapie powiatowym   i tytuł finalisty etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligii Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

Ze względu na utrudnienia związane z COVID-19 Patrycja nie miała możliwości zawalczyć o tytuł laureata w etapie wojewódzkim Pomorskiej Ligii Zadaniowej, ale z pełnym zaangażowaniem przygotowywała się do tego konkursu. Jesteśmy dumni z sukcesów uczennicy, która reprezentowała naszą szkołę i osiągnęła tak wiele. Gratulujemy pasji i wytrwałości. Życzymy powodzenia w dalszej edukacji.

Opracowanie: Sylwia Kiedrowska – wicedyrektor SP Charzykowy

Kolejne laptopy dla naszych uczniów

Czerwiec 15, 2020

Kolejne laptopy dla naszych uczniów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

 Gmina Chojnice zakupiła 36 laptopów, które posłużą do zdalnego nauczania. Zostaną one przekazane do szkół podstawowych Gminy Chojnice, a następnie udostępnione uczniom, w szczególności tym z rodzin wielodzietnych (3+).

Wartość otrzymanego grantu wynosi 104 999,76 zł.

Projekt „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Laptopy za 70 tysięcy zł trafiły do naszych szkół

Maj 18, 2020

Gmina Chojnice zakupiła i przekazała do szkół podstawowych 25 laptopów. Sprzęt elektroniczny, za kwotę 70 tysięcy złotych, opłacono ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej  nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy jest niezbędny do przeprowadzania lekcji na odległość. Zakupione przez gminę laptopy będą mogły być udostępnione potrzebującym ich uczniom.

WIKTORIA Z CHARZYKÓW STYPENDYSTKĄ MARSZAŁKA

Grudzień 19, 2019

Uczennica Szkoły Podstawowej w Charzykowach Wiktoria Dąbrowska odebrała 16 grudnia Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Uroczysta gala miała miejsce w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Stypendia wręczał między innymi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Nagrody były przyznawane w 4 kategoriach: dla laureatów i finalistów olimpiad i konkursów; za osiągnięcia naukowe i artystyczne; stypendia sportowe oraz za najlepsze wyniki w nauce – w tej właśnie grupie znalazła się Wiktoria, która z ubiegłoroczną średnią końcową 6.00 zajęła 6. miejsce na 397 uczniów.

Teraz uczennica rozpoczyna realizację indywidualnego programu stypendialnego, na który otrzymała wsparcie finansowe. Jako przedmioty wiodące wybrała język angielski i informatykę. Opiekunem stypendystki jest jej wychowawczyni pani Anita Fenske, która wspólnie z rodzicami towarzyszyła jej podczas gali.

W uroczystości wzięli udział rektorzy wyższych uczelni oraz członkowie komisji stypendialnej. Były podziękowania dla rodziców, w których zaznaczono, że wszystko zaczyna się od nich i od ich wysiłku w rozwój dziecka. Podziękowano także nauczycielom i szkołom, gdyż to również ich ogromna praca oraz powód do dumy. Wiktorio, jesteśmy z ciebie dumni i gratulujemy!

II Gminny Konkurs Matematyczno – Informatyczny „M@T-BIT”

Grudzień 18, 2019

W dniu 10.12.2019 r. uczniowie z gminy Chojnice zaprezentowali swoje umiejętności matematyczno-informatyczne.

Po raz drugi w Szkole Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich
w Ogorzelinach
odbył się II Gminny Konkurs Matematyczno-Informatyczny „M@T-BIT” zorganizowany przez p. Renatę Śledź.

Głównym celem konkursu było propagowanie i poszerzenie wiedzy matematycznej, jak i informatycznej. Konkurs miał na celu również: rozwijanie uzdolnień matematycznych i informatycznych uczniów, pogłębianie zainteresowania matematyką i technologiami informacyjnymi, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, rozwijanie współpracy między nauczycielami matematyki i informatyki, umiejętności korzystania z wielu różnych możliwości komputera jako narzędzia wspomagającego twórcze przedsięwzięcie ucznia.

W rywalizacji brało udział 5 szkół podstawowych z gminy Chojnice. W konkursie uczestniczyli:

– z SP w Charzykowach: Jan Badtke, Miłosz Paterek, Paweł Piekarski (opiekun p. Alicja Dzięcielska),

– z SP w Lichnowach: Cezary Byrda, Katarzyna Czekierda, Filip Głyżewski (opiekun p. Czesława Stasiek),

– z SP w Ostrowitem: Aleksandra Knyba, Julia Sala, Wiktoria Konkolewska (opiekun p. Dorota Żychska),

– z SP w Silnie: Magdalena Muchowska, Roksana Remer, Hubert Wysocki (opiekun p. Anna Tobolewska),

– z SP w Ogorzelinach: Julia Chróstowska, Kinga Januszewska, Anna Kiedrowicz (opiekun p. Renata Śledź).

Na początku uczestnicy rozwiązali test wiedzy z matematyki i informatyki. Kolejnym etapem było przedstawienie scenki teatralnej pt. „Liczby rządzą światem”. Na końcu prezentowali prace w postaci prezentacji multimedialnej pt. „Matematyka pół żartem pół serio”.

Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy z matematyki i informatyki, a na szczególne wyróżnienie zasługują ich wystąpienia aktorskie. Młodzież świetnie się bawiła rywalizując ze sobą o nagrody ufundowane przez Gminny Zespół Oświaty. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy.

Uczniowie Jan Radtke, Paweł Piekarski z SP Charzykowy oraz Cezary Byrda z SP Lichnowy otrzymali dodatkowe nagrody za najlepiej rozwiązany test.

Oto końcowe wyniki rywalizacji:

I miejsce: Szkoła Podstawowa w Charzykowach

II miejsce: Szkoła Podstawowa w Silnie, Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach

III miejsce: Szkoła Podstawowa w Lichnowach, Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!!!

VI edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Gminie Chojnice.

Grudzień 11, 2019

 

Tradycją naszej szkoły jest organizacja Konkursu Wiedzy o Gminie Chojnice. Tegoroczna edycja była już szóstym spotkaniem z zagadkami i ciekawostkami   o naszej gminie. Przedstawiciele wszystkich dziesięciu gminnych szkół wraz ze swymi opiekunami stawili się w środę w Szkole Podstawowej w Ostrowitem. Gośćmi konkursu byli: Wicewójt Gminy Chojnice p. Piotr Stanke, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty p. Anita Sznajder, Sołtys Sołectwa Ostrowite p. Bożena Wilk i Sołtys Sołectwa Sławęcin p. Kazimierz Sikora. Konkurs rozpoczął się przywitaniem i prezentacją gości oraz członków jury. Niespodzianką dla wszystkich był taniec flag w gminnych barwach. Pierwszą konkurencją był test wiedzy – uczniowie mieli pół godziny na zmagania   z pytaniami dotyczącymi naszej małej ojczyzny. Po rozwiązaniu testu uczniowie mieli chwilę przerwy, a członkowie jury sprawdzili odpowiedzi. W jury w tym roku zasiedli: Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP Ostrowite p. Grażyna Biesek, Stowarzyszenia Morenka i Sandry Brdy p. Stanisław Piesik, Zaborski Park Krajobrazowy p. Mariusz Grzempa oraz Radny Rady Gminy Chojnice      p. Sylwester Knyba.

Drugim zadaniem była prezentacja dotycząca wybranego sołectwa – wyobraźnia uczestników zaskoczyła zebranych. Trzecim etapem było zadanie praktyczne – każda drużyna wylosowała numer ukrytego zdjęcia

i musiała odgadnąć co kryje się na fotografii. Po podsumowaniu i podliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Ostrowitego, przygotowana przez p. Jacka Rozmarynowskiego, drugie – drużyna z Silna pod opieką p. Roberta Kornatowskiego, trzecie – drużyna z Kłodawy pod opieką p. Ewy Stoltmann. Wszystkie drużyny otrzymały ciekawe    i cenne nagrody, a opiekunowie dyplomy i podziękowania. Sponsorami nagród byli: Wójt Gminy Chojnice, Gminny Zespół Oświaty, Dariusz Sala, Artur Grugel, Zaborski Park Krajobrazowy, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Sandry Brdy, Morenka, Promocja Regionu Chojnickiego, Tadeusz Brunka. Organizatorzy konkursu: p. Anna Gorzynska i p. Lucyna Kotlarek-Synak serdecznie dziękują sponsorom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu.

 

/opracowanie i zdjęcia: Jacek Rozmarynowski/