Archiwa kategorii: Komunikaty

Nowe zasady wycinki drzew na prywatnych posesjach

Luty 14, 2017
20151123_102459_(2)[1]

Szczegółowe informacje: gdansk.rdos.gov.pl/zm

  • Gospodarka odpadami - strona otworzy się w nowym oknie
iany-w-ochronie-drzew-i-krzewow

Spotkanie informacyjne w Chojnicach, „Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich”

Styczeń 31, 2017
123

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone podejmowaniu i rozwojowi działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

Środki na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach:

– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,

– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

– Programu Operacyjnego Rybactwa i Morze na lata 2014-2020,

– Inicjatywa JEREMIE, Wsparcie w starcie itp.

– Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Terminy i miejsca spotkań:

13 lutego 2017 r. –  siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka) ul. Wysoka 3 89-600 Chojnice, w godz. 16:00 – 18:00;

 

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Spotkanie w Chojnicach:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program spotkania

 

Dofinansowywanie na ścieżkę Lichnowy  – Sławęcin.

Styczeń 27, 2017
WFOSiGW wersja kolor

Informujemy, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zakwalifikował do dofinansowania nasz wniosek na budowę ścieżki rowerowej na trasie Lichnowy – Sławęcin.  Gmina Chojnice otrzyma na ten cel pożyczkę do kwoty 1.800.000 zł. Planowany termin rozpoczęcia realizacji tej ważnej inwestycji to maj/czerwiec 2017 r.

Zakończono weryfikację wniosków złożonych w ramach naboru dotyczącego ogniw fotowoltaicznych

ogniwafotowoltaiczne

W dniu 09.01.2017 roku zakończono weryfikację wniosków złożonych w ramach naboru dotyczącego ogniw fotowoltaicznych. Łącznie zweryfikowano 242 wnioski, w tym:

•    182 wnioski zostały wstępnie zakwalifikowane i znalazły się na liście rankingowej do dofinansowania;
•    18 wniosków zostało pozytywnie zweryfikowane, jednak ze względu na uzyskaną liczbę punktów oraz termin ich wpływu do Urzędu Gminy znalazły się na rezerwowej liście rankingowej do dofinansowania;
•    14 wniosków zostało sklasyfikowanych warunkowo na „drugiej rezerwowej liście” rankingowej do dofinansowania. Przyczyną takiego rozstrzygnięcia jest fakt, iż zużycie energii elektrycznej w ostatnich 12 miesiącach nie przekroczyło 2000 kWh. Komisja oceniająca wnioski miała jednak na uwadze fakt, że pozostałe warunki udziału w konkursie zostały spełnione, a wykazane zużycie przekroczyło poziom 1500 kWh. Oznacza to, że wniosek zostanie warunkowo dopuszczony do realizacji, jednak dopiero po wyczerpaniu listy podstawowej oraz pierwszej listy rezerwowej;
•    28 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej ze względu na niespełnienie obligatoryjnych warunków udziału w konkursie.

W dniu 10.01.2017 r. została wysłana do mieszkańców informacja o wynikach weryfikacji wniosku złożonego w ramach naboru.

Podpisanie umowy na świadczenie usług pocztowych

logo_pp_cmyk

W dniu 02.01.2017 roku odbyło się podpisanie umowy na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Chojnice. Zamówienie obejmuje 2017 rok, a wartość umowy w tym okresie nie może przekroczyć 120.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową usługi świadczyć będzie Poczta Polska.