Archiwa kategorii: Komunikaty

Zaadoptuj psiaka

Wójt Gminy Chojnice informuje, że rekompensata kosztów związanych z utrzymaniem psa adoptowanego z terenu gminy Chojnice wzrosła do 1000 zł.

Serdecznie zachęcamy do adopcji piesków znajdujących się w Schronisku dla Zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach i skorzystania z tzw. „becikowego”.

Rekompensata dotyczy kosztów poniesionych m.in. na zabiegi weterynaryjne, budowę kojca, zakup budy, karmy, akcesoriów dla psa np.: miski, obroży, smyczy oraz na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zwierzęcia. Osoby przygarniające pieski nie ponoszą żadnych opłat w schronisku.

Każdy może znaleźć swojego czworonożnego towarzysza adoptując go z „Przytuliska”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chojnicach w pok. nr 111 lub pod numerem telefonu 52 397 21 96 oraz w Schronisku dla Zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24, telefon 52 397 31 02.

Ogłoszenie o wywozie odpadów w dn. 12.11.2018 r.

Listopad 8, 2018

Urząd Gminy w Chojnicach informuje, że z powodu ustanowienia dnia 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy, obiór odpadów zaplanowany w tym terminie zostanie zrealizowany dnia następnego tj. 13 listopada 2018 r. (wtorek).

Utylizacja eternitu po nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r.

Sierpień 21, 2018

„Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs na utylizację wyrobów zawierających azbest zerwanych lub uszkodzonych po przejściu nawałnicy w dn. 11/12 sierpnia 2017r.

Wnioski należy składać w terminie do 27.08.2018 r. w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, w godzinach pracy Urzędu, osobiście lub drogą pocztową.

Mogą być tylko dotowane wnioski, gdzie prace i poniesione koszty zostaną udokumentowane w postaci faktur i kart przekazania odpadów w terminie po 21.09.2018 r.

Wniosek można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Chojnicach: http://www.gminachojnice.com.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnice: http://bip.gminachojnice.com.pl lub w biurze nr 111 Urzędu Gminy w Chojnicach.

Do wniosku o demontaż, transport i utylizację należy dołączyć:

 • aktualny dokument (nie starszy niż 3 miesiące) potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości z której będą usuwane elementy lub materiały zawierające azbest; w przypadku gdy do obiektu budowlanego tytuł prawny posiada kilka osób lub podmiotów należy dołączyć zgodę wszystkich na wykonanie prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.
 • kopię zgłoszenia złożonego do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Chojnicach o zamiarze usunięcia wyrobów zawierających azbest w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac (jeżeli przepisy Prawa Budowlanego tego wymagają).
 • kopię umowy zawartej z podmiotem, który będzie demontował i utylizował elementy zawierające azbest.
 • kosztorys usunięcia wyrobów zawierających azbest wykonany przez wykonawcę robót w celu zatwierdzenia wartości kosztorysowej przez Urząd Gminy Chojnice.
 • pisemną zgodę właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem w przypadku, gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własność.
 • wypełnioną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest określającą stopień pilności utylizacji wyrobów zawierających azbest.
 • oświadczenie wnioskodawcy o kolorystyce nowego pokrycia dachowego
  z pozytywną opinią Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Chojnice (w przypadku wymiany pokrycia dachowego na nowe).
 • kolorową dokumentację fotograficzną wyrobów zawierających azbest obrazującą ich aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) – fotografia całego budynku/ków z wyrobami zawierającymi azbest.

Do wniosku o dofinansowanie transportu i utylizacji należy dołączyć:

 • aktualny dokument (nie starszy niż 3 miesiące) potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do obiektu budowlanego, w obrębie którego znajdują się elementy lub materiały zawierające azbest.
 • kopię umowy zawartej z podmiotem, który będzie odbierał i utylizował elementy zawierające azbest.
 • wypełnioną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest określającą stopień pilności utylizacji wyrobów zawierających azbest.
 • kolorową dokumentację fotograficzną wyrobów zawierających azbest obrazującą ich aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) – fotografia składowanego azbestu na terenie nieruchomości.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem elementów budowlanych zastępujących zdemontowane elementy z azbestem oraz kosztorysów rozbiórkowych.

Godziny pracy urzędu

Sierpień 13, 2018

Od dnia 13.08.2018 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Chojnicach będzie czynny w godzinach od 7:00 do 15:00.

Skrócony czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Sierpień 7, 2018

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują  na wzrost temperatury powietrza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach czynny będzie w godzinach od  7.00 do godz. 14.00.

A czy Ty wiesz jak udzielić pomocy tonącemu?

Lipiec 6, 2018

Wakacje czas strat! Pewnie planujesz rodziny wyjazd nad morze bądź wycieczkę nad jezioro ze znajomymi. Jednak, czy wiesz jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś w Twoim pobliżu tonie? Zapewne wielu z nas nie jest świadomych, że utonięcie jest trzecią, najczęstszą przyczyną nieumyślnej śmierci na świecie. W samym maju i czerwcu tego roku w Polsce na skutek utonięcia zginęło 126 osób, a to dopiero początek okresu wakacyjnego. Przerażające, prawda? Właśnie dlatego firma EACTIVE wraz z Oddziałem Wrocławskim Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej stworzyli infografikę dotyczącą udzielenia pierwszej pomocy osobie tonącej.

Akcja ratunkowa tonącego należy do jednej z najtrudniejszych, dlatego tak ważne jest aby zapoznać się z jej zasadami. Mamy nadzieję, że dzięki przedstawionej infografice, każda osoba zyska niezbędną wiedzę na temat udzielenia pierwszej pomocy osobie tonącej i będzie przygotowana na przeprowadzenie akcji ratowniczej.