Archiwa kategorii: Komunikaty

Aktualizacja: Zakończono weryfikację wniosków złożonych w ramach naboru dotyczącego ogniw fotowoltaicznych

Luty 16, 2018
ogniwafotowoltaiczne

W dniu 09.01.2017 roku zakończono weryfikację wniosków złożonych w ramach naboru dotyczącego ogniw fotowoltaicznych. Łącznie zweryfikowano 242 wnioski, w tym:

•    182 wnioski zostały wstępnie zakwalifikowane i znalazły się na liście rankingowej do dofinansowania;
•    18 wniosków zostało pozytywnie zweryfikowane, jednak ze względu na uzyskaną liczbę punktów oraz termin ich wpływu do Urzędu Gminy znalazły się na rezerwowej liście rankingowej do dofinansowania;
•    14 wniosków zostało sklasyfikowanych warunkowo na „drugiej rezerwowej liście” rankingowej do dofinansowania. Przyczyną takiego rozstrzygnięcia jest fakt, iż zużycie energii elektrycznej w ostatnich 12 miesiącach nie przekroczyło 2000 kWh. Komisja oceniająca wnioski miała jednak na uwadze fakt, że pozostałe warunki udziału w konkursie zostały spełnione, a wykazane zużycie przekroczyło poziom 1500 kWh. Oznacza to, że wniosek zostanie warunkowo dopuszczony do realizacji, jednak dopiero po wyczerpaniu listy podstawowej oraz pierwszej listy rezerwowej;
•    28 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej ze względu na niespełnienie obligatoryjnych warunków udziału w konkursie.

W dniu 10.01.2017 r. została wysłana do mieszkańców informacja o wynikach weryfikacji wniosku złożonego w ramach naboru.

Aktualizacja:

Przewidywany termin ogłoszenia wyników przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku to – lipiec 2018 r.

logo_ryby

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację operacji polegającej na podejmowaniu lub rozwoju działalności gospodarczej w ramach środków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Spotkania odbędą się:

  • 23 luty 2018 r. godzina 10:00-14:00 – Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy
  • 1 marca 2018 r. godzina 10:00-14:00 – Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy
  • 2 marca 2018 r. godzina 10:00-14:00 – Urząd Gminy Kościerzyna – ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna – sala posiedzeń

W programie spotkania m.in.:

  • Tryby i warunki przyznawania środków finansowych
  • Omówienie wzoru wniosku o dofinansowanie oraz niezbędnych załączników
  • Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji

 

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu najpóźniej  2 dni przed planowanym spotkaniem, drogą mailową na adres: biuro@lgrmorenka.pl

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie naboru
2. Pismo
Odnośnik

Uprzejmie przypominamy, że plastikowe dowody osobiste, które otrzymaliśmy przed laty, mają swoją datę ważności. Sprawdźmy więc nasze dowody jak najszybciej. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż 30 dni przed upływem jego terminu ważności. Bardzo ważne jest to, że wniosek o dowód osobisty złożyć można na terenie całej Polski, w dowolnym urzędzie gminy/miasta. Jest jednak jeden warunek, że odebrać dowód osobisty można jedynie w tym urzędzie, w którym składało się wniosek.

Osoby posiadające nieważny dowód osobisty mogą mieć trudności z załatwianiem spraw w urzędach, sądach, bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie będzie można również przekroczyć granicy.

Przypominamy, że wniosek można złożyć osobiście w urzędzie lub przez internet.

Informacja na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Oferta prowadzenia zajęć wyrównawczych w szkołach Gminy Chojnice

Listopad 24, 2017
s4_wielkopolski_nauczyciel_roku_

W ramach projektu “Stawiamy na Edukację” współfinansowanego w ramach RPO z Europejskiego Funduszu Społecznego w szkołach Gminy Chojnice (m.in. SP Nowa Cerkiew, SP Ogorzeliny, SP. Pawłowo, SP Ostrowite) będą prowadzone zajęcia wyrównawcze dla uczniów z następujących przedmiotów:
matematyka, j. angielski, j. niemiecki.
Osoby chętne do prowadzenia wspomnianych zajęć powinny się legitymować uprawnieniami do nauczania w szkole i co najmniej rocznym stażem w prowadzeniu zajęć z danego przedmiotu.

Informacja uzupełniająca:

Stawka 50 zł za godzinę lekcyjną brutto dla grupy max 8 os. przewidziano 50 godz. zajęć.

matematyka w klasach od II-VIISP oraz II-IIIG

język angielski klasy IV -VIISP oraz II-IIIG

język niemiecki klasy VIISP oraz II-IIIG

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem projektu –

Karolina Kudyba tel. 794 700 796

Komunikat dla podatników VAT

Październik 18, 2017
JPK-ekran_HD

KOMUNIKAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach informuje, że począwszy od rozliczenia za styczeń 2018r. (odpowiednio kwartał 2018 r.) deklaracje VAT należy składać jedynie w formie elektronicznej1 za pośrednictwem aplikacji E-deklaracje dostępnej na stronie (http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje).

Ponadto począwszy od rozliczenia za styczeń 2018r. (odpowiednio kwartał 2018 r.) wszyscy czynni podatnicy podatku od towarów i usług będą zobowiązani do wysyłania do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów informacji o wystawionych i przyjętych do odliczenia fakturach VAT2 tzw. Jednolity Plik Kontrolny JPK_ VAT (http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny). Przepisy nakazują wysyłkę plików w każdym przypadku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego informacja dotyczy.

Z zasadami wysyłki pliku dla podatników nie korzystających z usług profesjonalnych biur rachunkowych lub programów księgowych można się zapoznać korzystając z prezentacji dostępnej pod adresem http://www.pomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-chojnicach zakładka Komunikaty/Jak przygotować i wysłać plik JPK_VAT lub pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=7f41d7ab-7dd8-4c07-9c6e-9eaaabc5e895&groupId=764034

Do wysyłki JPK_VAT – wg stanu prawnego na dzień dzisiejszy – niezbędne jest podpisanie pliku:

  • podpisem elektronicznym kwalifikowanym (płatnym) lub
  • profilem zaufanym (bezpłatnym), który można uzyskać za pośrednictwem platformy EPUAP (link https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta) lub wykorzystując bankowość elektroniczną.

 

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach prosi o zapoznanie się z powyższymi obowiązkami i odpowiednie przygotowanie do ich realizacji poprzez np. instalację aplikacji, potwierdzenie profilu zaufanego podczas najbliższej wizyty w urzędzie skarbowym (box 15 lub pokój nr 6) lub w zakładzie ubezpieczeń społecznych (po wcześniejszej rejestracji konta – patrz link powyżej).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 52 3965 479,                  52 3965478.

 

1 – art.99 ust.11b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1221 z późn. zmianami)
w związku z art.16 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz.2024)

2 – art.82§1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2017r., poz.201
z późn. zmianami) w związku z art.6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 846)

Przydatność wody do spożycia przez ludzi w miejscowościach: Lichnowy, Ostrowite, Nowe Ostrowite, Lisia Góra, Ciechocin, Granowo, Chojnaty

Październik 13, 2017
logogminy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach informuje, że: zgodnie z decyzją nr HK-6025-1-o-6/17 z dnia 13.10.2017r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lichnowy obsługującego następujące miejscowości: Lichnowy, Ostrowite, Nowe Ostrowite, Lisia Góra, Ciechocin, Granowo, Chojnaty WODA NADAJE SIĘ DO PICIA.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ocena jakości wody

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

         Gmina Chojnice informuje o możliwości zakupu drewna opałowego:

-sosna w cenie brutto 53 zł/mp

-drewno liściaste (dąb, klon i inne) w cenie brutto 80 zł/mp

Drewno jest zlokalizowane w miejscowości Lotyń. Koszt transportu ponosi kupujący.

W sprawie zakupu można kontaktować się z Panem Arkadiuszem Kubczakiem tel. 696 497 957.