Archiwa kategorii: Gmina

Wpisy w sliderze informatora gimnnego

Budowy sieci światłowodowej

Grudzień 4, 2019

W pierwszym etapie projektu POPC2, skupiliśmy się na podłączeniu do sieci światłowodowej szkół, wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zbudowana infrastruktura do szkół jest wykorzystywana przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) do świadczenia usług bezpłatnego i bezpiecznego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100/100 Mb/s.

W kolejnej fazie projektu priorytetem jest doprowadzenie sieci do wytypowanych gospodarstw domowych. Prace są realizowane sukcesywnie a informacje o kolejnych odbiorach technicznych będą Państwu przekazywane cyklicznie.

Na tym etapie ważnym elementem będzie stała komunikacja adresowana do mieszkańców miejscowości objętych zasięgiem inwestycji. Zgodnie z założeniami, które legły u podstaw powołania Pomorskiej Unii Światłowodowej, liczymy na współpracę z Państwem w zakresie dostarczania bieżącej informacji mieszkańcom o postępach prac inwestycyjnych, w celu skutecznego promowania cyfryzacji.

Wskazany link umożliwi Państwu samodzielne pobranie informacji: https://uniaswiatlowodowa.pl/lista-instalacje

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszany do kontaktu: Pomorska.Unia@orange.com

 

Pozdrawiamy

Zespół Orange

OTWARCIE UL. DWORCOWEJ W KROJANTACH

Grudzień 3, 2019

W piątek (29.11.2019 r.) odbyło się uroczyste otwarcie ul. Dworcowej w Krojantach czyli połączenie w kierunku Kruszki, w którym wzięły udział władze gminy, sołectwa Krojanty, sołtysi sąsiadujących sołectw, wykonawca, pracownicy Urzędu Gminy w Chojnicach oraz proboszcz Piotr Kotewicz, który poświęcił nowy asfalt. Potem odbyło się przecięcie wstęgi i przejazd po blisko 1,5 kilometrowym odcinku.

Przypominamy, że wykonawcą prac była firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, Kalisz, ul. Jana Pawła II 16, 83-425 Dziemiany.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ca. 817 500 zł. Zakres prac obejmował:

1. Przedmiotem zadania była budowa ul. Dworcowej w miejscowości Krojanty od km 0+000,00 do km 0+743,00 oraz odcinka od km 0+743,00 do km 1+530,15.
2. Zamówienie w szczególności polegało na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie z gruntów stabilizowanych cementem Rm = 2,5 MPa.
Na drodze była już wykonana podbudowa w ramach remontu „dróg nawałnicowych” w roku 2018.

Nowa podbudowa i stabilizacja była wykonywana na poszerzeniach i w miejscach, w których istniejące płyty drogowe przeznaczone były do usunięcia.

Podstawowe parametry wykonanej jezdni:

Etap I:
• długość – 743 m;
• szerokość jezdni – 4,00 m;
• spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2,0 %;
• szerokość poboczy – 0,75 m;
• spadek poprzeczny poboczy – 8 %;
• powierzchnia jezdni (warstwa ścieralna) – 2972,00 m2;
• powierzchnia poboczy – 1114,00 m2.

Etap II:
• długość – 787,15 m;
• szerokość jezdni – 4,00 m;
• spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2,0 %;
• szerokość poboczy – 0,75 m;
• spadek poprzeczny poboczy – 8 %;
• powierzchnia jezdni – 3284,32 m2;
• powierzchnia poboczy – 1221,29 m2.

Jezdnia:
• warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
• warstwa wyrównawcza g 4 cm z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm;
• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
• warstwa z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;
• profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

Jezdnia od km 0+743,00 do km 0+747,20 i od km 0+751,20 do km 0+865,67 oraz od km 1+460,00 do km 1+522,00:
• warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
• warstwa wyrównawcza g 4 cm z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm;
• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
• warstwa z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;
• profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

Jezdnia od km 0+865,67 do km 1+460,00 i od km 1+522,00 do km 1+530,15:
• warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
• warstwa wyrównawcza g 4 cm z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm;
• profilowanie kruszywem kamiennym łamanym 0/31,5.

Pobocza:
• kruszywo łamane gr. 10 cm.

PODPISANIE UMÓW NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ i DROGI W KŁODAWIE

Grudzień 2, 2019
  • W dniu 28.11.2019 roku miało miejsce podpisanie umowy na „budowę ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami na odcinku od ul. Pawłowskiej do ul. Parkowej w miejscowości Lichnowy”. Została ona zawarta z firmą Usługi Komunalno-Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik z siedzibą w Lichnowach przy ul. Zacisznej 2. Zadanie ma zostać wykonane za kwotę 239.793,44 zł w terminie do 30.06.2020 roku.

Zamówienie w szczególności polega na:

  • wykonaniu robót ziemnych (wykopy, nasypy),
  • budowie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej (dł. 622 m),
  • budowie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej,
  • budowie ścieku pochodnikowego z elementów prefabrykowanych.

Tego samego dnia nastąpiło podpisanie umowy na część nr 2 zadania pn.: „budowa i przebudowa 3 dróg na terenie gminy Chojnice”. Została ona zawarta z firmą „AD-BET” Adrian Paszko z siedzibą w Chojniczkach przy ul. Widokowej 21. Zadanie ma zostać wykonane za kwotę 83.555,13 zł  w terminie do 50 dni od dnia przekazania placu budowy. Część nr 2 „Budowa drogi wewnętrznej, dojazdowej w miejscowości Kłodawa – etap I” obejmuje wykonanie jezdni (o szerokości 4 m i długości  115 m) o nawierzchni z kostki betonowej oraz poboczy z kruszywa kamiennego, łamanego gr. 10 cm.

Spotkanie dotyczące polityki senioralnej

Listopad 27, 2019

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy oraz Powiat Chojnicki zapraszają na spotkanie dotyczące polityki senioralnej, prowadzone przez Panią Barbarę Bałkę – pełnomocnika Marszałka woj. pomorskiego ds. polityki senioralnej.

Program:

– polityka senioralna w województwie pomorskim,
– instrumenty wsparcia Seniorów.

Adresaci szkolenia:  osoby pracujące w instytucjach publicznych,  przedstawiciele i członkowie organizacji pozarządowych oraz inne podmioty i osoby zainteresowane tematem polityki senioralnej.

Spotkanie odbędzie się 29.11.2019 (piątek) w godzinach 11:00 do 13:00 w Chojnicach,
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, ul. Józefa Piłsudskiego 30A (sala konferencyjna – parter).

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2020 ROK

Listopad 26, 2019

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2020 ROK

Zgodnie z Zarządzenie nr F/215/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2020 rok w projekcie budżetu gminy na kolejny rok zaplanowano:

DOCHODY w wysokości 185.725.958 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie – 175.343.848,- zł
2) dochody majątkowe w kwocie – 10.382.110,- zł

WYDATKI w wysokości 167.257.882 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie – 98.740.335,- zł
2) wydatki majątkowe w kwocie – 68.517.547,- zł

NADWYŻKA BUDŻETOWA w wysokości 18.468.076 zł.

Projekt budżetu Gminy Chojnice na 2020 rok znajdą Państwo pod linkiem:
bip.gminachojnice.com.pl/?app=zarzadzenia&nid=3610&y=2019

PODPISANIE UMÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ DROGOWYCH na TERENIE GMINY CHOJNICE

Listopad 22, 2019

Wczoraj (21.11.2019 r.) na konferencji prasowej Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański w obecności sołtysów, pracowników urzędu podpisał umowy na realizację zadań drogowych z następującymi wykonawcami:

  • Usługi Komunalno-Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik z siedzibą w Lichnowach – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ogorzelińskiej na odcinku Lichnowy – Lichnowy Wybudowanie” – na kwotę 616.207,61 zł,
  • „AD-BET” Adrian Paszko z siedzibą w Chojniczkach – budowa i przebudowa 3 dróg na terenie gminy Chojnice” – na kwotę 508 947,52

Część nr 1 „Budowa ul. Bocznej w miejscowości Ogorzeliny” – 196.614,55

Część nr 2 „Budowa drogi wewnętrznej, dojazdowej w miejscowości Kłodawa – etap I” – 83.555,13

Część nr 3 „Przebudowa ul. Pogodnej w Ciechocinie” – 228.777,84

  • Roboty Ziemne Dariusz Sala z siedzibą w Sławęcinie – budowa dróg gminnych ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w Chojniczkach – etap II” – kwota 2.183.256,29 zł.

POGRZEB ŚP. TADEUSZA STELMASZYKA

Listopad 19, 2019

W sobotę (16.11.2019 r.) na cmentarzu w Nowej Cerkwi pochowany został Tadeusz Stelmaszyk. Długoletniego radnego żegnały między innymi władze samorządowe, przyjaciele z koła pszczelarskiego, myśliwi, rodzina, przyjaciele i mieszkańcy. Zmarłego wspominał między innymi Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański.

„Drogi Tadeuszu – przyjacielu Gminy Chojnice, przyjacielu Ziemi Chojnickiej !

Pogrążona w żałobie rodzino!

Spotykamy się dzisiaj tak licznie, by wspólnie i godnie Ciebie pożegnać i towarzyszyć Ci w Twojej ostatniej drodze. Śmierć każdego człowieka jest wstrząsem. Tym trudniej pogodzić się z odejściem kogoś tak pełnego woli życia, kogoś kto snuł plany na przyszłość.

Pozostawiłeś po sobie nie tylko wspomnienia ale też trwały ślad niestrudzonej pracy zawodowej i społecznej. Nie sposób wymienić wszystkich Twoich dokonań.

Tadeusz urodził się 27 lutego 1947 roku w Strychowie. Od zawsze związany z rolnictwem, znający problemy wsi i rolników. Długie lata pracował w PGR Chojnice, Zakładzie Rolnym w Szlachetnej, a od października 2000 r. prowadził własną działalność gospodarczą – Gorzelnię w Jeziorkach i bezpośrednio współpracował z rolnikami. Niezwykle zaangażowany w sprawy społeczne oraz poprawę jakości życia na wsi.

W latach 1988 – 1990 roku, radny skróconej kadencji Gminnej Rady Narodowej w Chojnicach, a po transformacji ustrojowej od 1990 r. przez 24 był Radnym Rady Gminy w Chojnicach, a w latach 2006 do 2010   pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach.

Szybko został doceniony jako sprawny i skuteczny samorządowiec dbający o rozwój naszej gminy, a przede wszystkim jako życzliwy i pełen pogody ducha człowiek, dbający o dobro mieszkańców społeczności gminy. Pokochałeś Gminę i Ziemię Chojnicką, toteż największą część swojego życia związałeś z naszą gminą i służyłeś dobru jej mieszkańców, a szczególnie społeczności sołectwa Kruszka, Lotyń i   Nowa Cerkiew. Byłeś niestrudzonym orędownikiem rozwoju tych sołectw.

Stojąc na Twoim grobem dziękujemy Ci za Twój głęboki patriotyzm , pielęgnowanie postaw patriotycznych i tradycji ułańskiej poprzez działalność w Fundacji „Szarża Pod Krojantami”, której byłeś założycielem. Miałeś wiele pasji i zainteresowań. Od lat kochałeś pszczoły, przez wiele lat działałeś w Polskim Związku Pszczelarskim i do końca swoich dni byłeś Prezesem Towarzystwa Pszczelniczego w Chojnicach. Działałeś w Banku Spółdzielczym, wspierałeś ochotnicze straże pożarne i wiele organizacji społecznych.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej w 2010 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał Tobie Złoty Krzyż Zasługi.

Żyłeś nie tylko dla siebie, zawsze widziałeś drugiego człowieka i jego potrzeby. Niedawno Kolegium Rady Gminy jednogłośnie przegłosowało projekt uchwały Rady Gminy, mający przyznać Tobie zaszczytny tytuł „Zasłużonego Obywatela Gminy”, który w uzgodnieniu z Tobą planowaliśmy Ci wręczyć dokładnie w 30 – tą rocznicę powstania samorządu terytorialnego. Niestety Bóg zdecydował inaczej.

Nasz Drogi Tadeuszu!

Dziś pragniemy Ci za wszystko podziękować i powiedzieć, że będziesz żył w naszej pamięci!

Jako gospodarz Gminy Chojnice wiem, że uczyniłeś bardzo wiele dla           rozwoju naszej „Małej Ojczyzny”. To też w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców Gminy Chojnice składamy Ci hołd i podziękowania za wszystko.

Nie sposób wymienić wszystkich Twoich zasług i osiągnięć. Ostatni rozdział pozostawiłeś niedokończony. Miałeś jeszcze wiele marzeń i planów, które nieubłaganie przerwała śmierć, która przyniosła nam ból i żałobę. Dzisiaj w tym miejscu wspólnie łączymy się w smutku i żałobie z żona Ireną, dziećmi, wnukami i wszystkimi bliskimi.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci i sercach.

Niech symbolicznym wyrazem podziękowania ze strony samorządu gminy Chojnice, będzie podjęcie Twojej inicjatywy ,wybudowania Domku Pszczelarza w zniszczonym i zrewitalizowanym parku w Lotyniu. Planujemy tę Twoją inicjatywę zrealizować w 2021 roku.

Żegnamy Cię Tadeuszu z wiarą, że za tamtą bramą jest świat lepszy i piękniejszy.   SPOCZYWAJ w BOGU !”

Zdjęcia z pogrzebu dzięki uprzejmości – „Czasu Chojnic”

50 – LECIE MAŁŻEŃSTWA – ZŁOTE GODY

Listopad 15, 2019

W środę (13.11.2019 r.) w Urzędzie Gminy w Chojnicach dostojni jubilaci Państwo Halina i Franciszek Homernik z Lichnów zostali odznaczeni medalem za wieloletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył Wójt Gminy Chojnice.