Archiwa kategorii: Aktualności

Szacowanie szkód wywołanych suszą

Czerwiec 21, 2018

SUSZA

        Mając na uwadze utrzymujące się od dłuższego czasu niekorzystne warunki atmosferyczne i wystąpienie na terenie gminy Chojnice suszy, Wójt Gminy Chojnice złożył do Wojewody Pomorskiego wniosek o powołanie komisji do oszacowania szkód w uprawach rolnych, związanych z tym zjawiskiem.

W związku z tym zwracamy się do rolników, u których wystąpiły szkody, o składanie wniosków.
Jednocześnie zwracamy się o pełne i prawidłowe wypełnienie wniosków, co umożliwi sprawne przeprowadzenie szacowania wysokości strat.

Załączniki:

  1.  Wzór wniosku
  2. Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy

 

 

Nagrody dla najlepszych absolwentów Gimnazjów

Czerwiec 20, 2018

20 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Chojnice w obecności  przewodniczącej Rady Gminy Pani Danuty Łoboda, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Pana Ryszarda Kontka,  sekretarz Gminy Pani Stefanii Majewskiej- Kilkowskiej, zastępcy Wójta Pana Piotra Stanke i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Pani Bernadety Zimnickiej, wręczył nagrody 6 najlepszym absolwentom Gimnazjów z Gminy Chojnice w postaci tabletów. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice uczniów, dyrektorzy szkół i wychowawcy.

Była to XVII edycja Nagród Wójta. Od 2002 roku już 224 absolwentów otrzymało nagrody.

Najlepszymi absolwentami gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 zostali :

  1. Konstanty Masłoch – Gimnazjum Charzykowach
  2. Katarzyna Kiedrowicz – Gimnazjum w Nowej Cerkwi
  3. Dominik Szymański – Gimnazjum w Pawłowie
  4. Sara Lewandowska – Gimnazjum w Silnie
  5. Dominika Lella – Gimnazjum w Sławęcinie
  6. Zuzanna Stoltmann – Gimnazjum w Swornegaciach

Gratulujemy bardzo dobrych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów

 

/-/ Bernadeta Zimnicka

 

„AKUMULATOR SPOŁECZNY”

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością chcemy poinformować, że w ramach złożonego wniosku do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej otrzymało środki na granty w ramach Funduszu „AKUMULATOR SPOŁECZNY”.

W związku z powyższym nabory wniosków trwać będą od 15 czerwca do 15 lipca. Wnioski można będzie składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie www.witkac.pl.
Rodzaje dotacji:

  • minigrant do 500 złotych na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego
  • grant do 5000 złotych na projekt ze sfery pożytku publicznego

Więcej informacji na stronach internetowych: www.lgdzc.pl oraz www.akumulatorspoleczny.pl.

Ponadto dnia 25 czerwca br. w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie przy ul. Ogrodowej o godzinie 1500 odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych organizacji pozarządowych/grup nieformalnych z powiatu człuchowskiego.
Dla organizacji pozarządowych/grup nieformalnych z powiatu chojnickiego spotkanie zorganizowane zostanie dnia 26 czerwca br. w Urzędzie Gminy Chojnice, przy ul. 31 stycznia 56a o godzinie 1500.

Udział w spotkaniu jest niezbędny w celu prawidłowego złożenia wniosku. Na spotkaniu zostaną Państwo poinformowani o zasadach , terminach oraz kwotach wynikających z zapisów Regulaminu Funduszu „AKUMULATOR SPOŁECZNY”.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 22 czerwca do godziny 1200.
Państwa osobą do kontaktu jest pani Monika Kobak.

UWAGA!
Nabór wniosków o dotacje na rozwój młodych organizacji prowadzony będzie jako odrębny konkurs, a planowany czas przyjmowania wniosków to okres od 15 czerwca do 15 sierpnia.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Ponadto informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej  znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W miniony piątek 15 czerwca, odbyła się w Charzykowach konferencja pt.: “Strefa w każdej gminie”. Organizatorem spotkania byli Wojewoda Pomorski, Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. oraz Wójt Gminy Chojnice. Tematem spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu była prezentacja najważniejszych założeń ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i możliwości otrzymania pomocy publicznej dla nowych projektów inwestycyjnych. Wójt Gminy Chojnice przedstawił założenia polityki gospodarczej naszego samorządu. Swoją prezentację miał także Bank Gospodarstwa Krajowego, dotyczącą możliwości sfinansowania projektów biznesowych.

 8 czerwca 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie zorganizowała festyn dla uczniów i ich rodzin. Na dzieci czekało wiele atrakcji.

Blisko 400 osób zgromadziło się wczesnym popołudniem na kompleksie sportowym, znajdującym się przy szkole. Pogoda, podobnie jak i humory, tego dnia dopisały wyśmienicie.

Gości powitał dyrektor szkoły – Maciej Jakubowski, który po uroczystym otwarciu imprezy zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy. Na wstępie swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali najmłodsi, czyli uczniowie z klas I – III. Następnie dzieci wraz ze swoimi rodzinami wzięły udział w przygotowanych dla nich licznych atrakcjach. Były to: pokaz funkcjonariusza policji z psem policyjnym, dmuchane zamki, zapoznanie z pracą strażaka, konkursy z nagrodami, malowanie buzi, gry i zabawy w języku angielskim, bańkowe spa, aerobik z nagrodą dla wytrwałych, współzawodnictwo z nagrodami, zabawa piaskiem kinetycznym oraz zabawa z jabłkami i balonami. W trakcie trwania imprezy wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanego przez rodziców i szkołę poczęstunku              w postaci ciasta, bigosu i lodów.

Festyn zakończył mecz siatkówki na otwartej nie tak dawno „Jaskółce”. Naprzeciw siebie stanęli przedstawiciele Rady Sołeckiej, wspierani przez mieszkańców oraz nauczyciele, wspierani przez pracowników i przyjaciół szkoły. Zwycięstwo 2:1 w setach, po niezwykle emocjonującym spotkaniu, odniosła reprezentacja Rady Sołeckiej. Gratulujemy! Obie drużyny już teraz zapowiadają chęć udziału w  meczu rewanżowym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację, tak udanego festynu. Rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Szczególne podziękowania składamy sponsorom i darczyńcom:

– Radom sołeckim: Pawłowa, Granowa, Racławek;

– Hurtowni Artykułów Spożywczych p. Bogumiły i Jerzego Ryduchowskich;

– Hurtowni „Wodnik” p. Barbary i Krzysztofa Ringwelskich;

– Galerii „Brama Pomorza”;

– Piekarni p. Tadeusza Brunki;

– Firmie „Stek”;

Opracowanie: Maciej Jakubowski – dyrektor szkoły

                        Grażyna Werra – nauczyciel

Rewaloryzacja parku wiejskiego w Lotyniu

Czerwiec 15, 2018

W miniony czwartek 14 czerwca Wójt Gminy Chojnice oraz Właściciel Firmy Usługi Drogowe p. Bogusław Szyca podpisali umowę dotyczącą odbudowy parku wiejskiego w Lotyniu. Zniszczony w trakcie nawałnicy park ma być gotowy do połowy listopada. Wartość kontraktu to blisko 1,8 mln zł.

Flaga narodowa w każdym domu

Gmina Chojnice z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zakupiła 3000 flag narodowych, które mają trafić do każdego domu w Gminie Chojnice. Flagi będą bezpłatnie rozprowadzane za pośrednictwem Sołtysów lub w naszych szkołach.
Poniżej zamieszczamy miniprzewodnik wydamy przez MSWiA dotyczący polskich symboli narodowych.

MINIPRZEWODNIK__MSWiA_DO_CZYTANIA-1

Teatr Profilaktyczny Gminy Chojnice przy SP w Ostrowitem

Czerwiec 14, 2018

Tradycją naszej szkoły są coroczne przedstawienia profilaktyczne przygotowywane przez naszych uczniów pod opieką Pani Anny Gorzynskiej dla młodzieży w gminie Chojnice. W tym roku uczniowie postanowili kategorycznie rozprawić się z narkotykami i dopalaczami prezentując przedstawienie ,,Sąd nad narkotykami”. Innowacyjny sposób przekazu treści profilaktycznych pokazał młodym ludziom, że zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych jest niewłaściwe, czyniące innym krzywdę.

Pomysł przedstawienia oparty jest na kanwie sądu, gdzie gimnazjaliści wcielając się w rolę prokuratora (Rafał Bukowski), sędziego (Gabriela Grugel), obrońcy (Martyna Kujaszewska), ławy przysięgłych (Elwira Byrda, Marcelina Piekarska, Emilia Zientara, Weronika Rolka, Dawid Gappa, Ksenia Ciurzyńska, Katarzyna Czaplewska, Szymon Nyks), oskarżonych (Paweł Kupisz, Katarzyna Wołowicz, Nina Rynka) wskazują negatywny wpływ uzależnień, oraz sposoby zapobiegania uzależnieniom.

Ciekawe kostiumy, aranżacja,  oprawa muzyczna oraz własne nagłośnienie były dużym atutem programu  skierowanego do gminnej publiczności. Całość przedstawienia zwieńczyła piosenka ,,Pięknie żyć” odśpiewana przez uczniów, która miała być przesłaniem dla wszystkich widzów, że warto pięknie żyć i nie marnować ani jednej chwili z ich życia.

Prezentacja przedstawienia profilaktycznego dla młodzieży odbyła się ze w dniach 28-29 maja 2018 roku w Sławęcinie, Charzykowach,  Swornegaciach, Pawłowie, Silnie i Nowej Cerkwi.

W ramach współpracy z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki Przeciwalkoholowej, Panem Adamem Modrzejewskim. i w nagrodę za tegoroczną działalność profilaktyczną uczniowie będą uczestniczyć w wycieczce edukacyjnej do Gdańska w dniach 13-15 czerwca 2018 roku, współfinansowanej przez Gminę Chojnice.

Opracowanie: Anna Gorzynska –  wicedyrektor  szkoły