Archiwa kategorii: Aktualności

PIT-11 i PIT-R

Luty 8, 2019

Urząd Gminy w Chojnicach informuje o możliwości osobistego odbioru deklaracji podatkowych PIT 11 i PIT-R (członkowie komisji wyborczych, sołtysi, radni, umowy zlecenia) w pokoju nr 200 na II piętrze. Deklaracje można odbierać do 22 lutego 2019 r.

Wznowienie naboru wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze od 21.01.2019

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza, że został wznowiony  nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej.

Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z  2018 r. poz. 2246), informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu priorytetowego Czyste powietrze i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem powyższej zmiany w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TUTAJ – https://wfos.gdansk.pl/wznowienie

Akta Pracownicze

Styczeń 21, 2019

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Od 1 stycznia 2019 r. łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.

Zdecyduj, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Masz również możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999–2018.

Więcej informacji na stronie www.e-akta.gov.pl lub zus.pl

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia 24 i 31 stycznia 2019 r. o 10:00 w Oddziale ZUS w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 8  – sala 106. Informacje i zapisy na szkolenia:

http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/-/event/1/prosciej-taniej-e-akta/2255537
http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/-/event/1/prosciej-taniej-e-akta/2255557

Informacje dla płatników

Broszura

Ulotka

KONDOLENCJE

Styczeń 16, 2019

fot. Karol Stańczak,www.gdansk.pl

KONDOLENCJE

Łącząc się w bólu i smutku z Rodziną Pana Prezydenta

 Pawła Adamowicza

pragniemy przekazać najszczersze wyrazy współczucia i solidarności.

Wstrząśnięci tą tragedią łączymy się z Mieszkańcami Gdańska i podobnie pragniemy

krzykiem wymownego milczenia sprzeciwić się agresji i przemocy.

Przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach                                                Wójt Gminy Chojnice

                      Ryszard Kontek                                                                        Zbigniew Szczepański