Archiwa kategorii: Aktualności

Wielkie otwarcie inwestycji gminnych

Wrzesień 28, 2020

W miniona sobotę miało miejsce otwarcie kilku inwestycji gminnych:

 1. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Nieżychowice.”
 • Projekt został wykonany przez pracownię „PROJEKTOWANIE, NADZORY I POŚREDNICTWO INWESTYCYJNE MIROSŁAW J. CIEMIŃSKI”
 • Zakres zadania: plac zabaw, ścieżki i alejki, wiata, parking, oświetlenie oraz monitoring
 • Roboty zostały wykonane w okresie od 12.03.2020 do 19.06.2020 roku, przez Firmę „ZAKŁAD USŁUGOWY – USŁUGI DROGOWE BOGUSŁAW SZYCA” 
 • Funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia Gminy przy realizacji przedmiotowej inwestycji pełnił Marcin Belzerowski.
 • Całkowite koszty inwestycji wraz z monitoringiem wyniósł : 489.746,01zł

 

 1. „Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice w zakresie remontu kapliczki, przebudowy placu, przebudowy drogi woj. i gminnej, przebudowa oświetlenia, budowa oświetlenia placu, budowa odwodnienia placu”
 • Projekt został wykonany przez firmę „Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel”
 • Zakres zadania: remont konserwatorski kapliczki , przebudowa infrastruktury drogowej (droga asfaltowa, chodniki z kostki betonowej i klinkieru drogowego, oraz elementy nasadzeń krzewów i zieleni), przebudowa oświetlenia, budowa odwodnienia placu, wykonanie wiaty przystankowej
 • Roboty zostały wykonane w okresie od 04.10.2018 do 14.08.2019 roku, przez Firmę „Marbruk Sp. z o.o. Sp.k.” 
 • Funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia Gminy przy realizacji przedmiotowej inwestycji pełnił Kazimierz Haliżak.
 • Całkowite koszty inwestycji wyniósł : 1.036 521,59zł

 

 1. „Budowa ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku od Nieżychowic do granicy Gminy Chojnice z Gminą Kamień Krajeński”
 • Projekt został wykonany przez pracownię „Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „DRO-BUD” Pana Jerzego Wiśniewskiego z siedzibą w Złotowie”
 • Zakres zadania: budowa ścieżki pieszo rowerowej o nawierzchni mieszanej (asfaltowej,  szutrowej i z kostki betonowej )
 • Roboty zostały wykonane w okresie od 05.11.2018 r. do 14.11.2019 r., przez Firmę Roboty Ziemne Dariusz Sala ze Sławęcina.
 • Funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia Gminy przy realizacji przedmiotowej inwestycji pełnił Kazimierz Haliżak.
 • Ogólna wartość inwestycji ( w tym: roboty budowlane, inspektor, oznakowanie, dokumentacja projektowa, prace geodezyjne) to ponad 4 miliony złotych w tym pożyczka ze środków WFOŚiGW w wysokości 2,5 miliona.

 

 1. Budowa drogi w Moszczenicy
 • W ramach zadania inwestycyjnego wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (dwuteowej) na podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 25 cm i warstwie gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm.
 • Szerokość jezdni wynosi 4,0 m plus pobocza obustronne, a długość 150,0 mb.
 • Roboty wykonał : „AD-BET” Adrian Paszko, ul. Wiejska 3 Chojniczki
 • Całkowity koszt inwestycji wyniósł 131 910,90 zł

 

Leokadia i Edward Narloch – 50-lecie małżeństwa

W dniu 24 września br. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Państwu:

Leokadii i Edwardowi Narloch – 50-lecie małżeństwa

Jubilaci poznali się na wiejskiej zabawie w Ogorzelinach w 1964 roku.
18 października 1969 roku zawarli ślub cywilny w Urzędzie Sanu Cywilnego w Chojnicach. Jubilaci wychowali troję dzieci: Adama, Sebastiana i Hannę. Doczekali się pięciorga wnucząt. Pan Edward pracował w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budowlanym na stanowisku majstra, a Pani Leokadia w sklepie spożywczym w Ogorzelinach jako kierownik sklepu. Oboje są na emeryturze i odpoczywają, ciesząc się dobrym zdrowiem.

ZASŁUŻENI OBYWATELE GMINY CHOJNICE

W trakcie sesji Rady Gminy w Chojnicach w dniu 25 września br. miała miejsce piękna uroczystość wręczenia tytułu ZASŁUŻONY OBYWATEL GMINY CHOJNICE.

Poniżej informacje na temat uhonorowanych osób:

TADEUSZ  STELMASZYK

          Z wnioskiem o nadanie pośmiertnie Panu Tadeuszowi Stelmaszykowi tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Chojnice wystąpił Wójt Gminy Chojnice.

Uzasadnieniem dla nadania tytułu jest wieloletnia działalność Pana Tadeusza Stelmaszyka na rzecz Gminy Chojnice i jej mieszkańców. Przez całe swoje życie zaangażowany był w sprawy społeczne oraz poprawę jakości życia na wsi. Związany z rolnictwem, znający problemy wsi i rolników. Inicjator powstania w 2010 roku Spółki Wodnej w Kruszce, której przewodniczył do marca 2015 roku.

W 1988 roku został wybrany radnym Gminnej Rady Narodowej w Chojnicach. W 1990 r., po skróconej kadencji poprzedniej Rady, odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe. Tadeusz Stelmaszyk zdobył zaufanie swoich wyborców i został radnym I kadencji Rady Gminy w Chojnicach. W Radzie Gminy zasiadał przez 24 lata (6 kadencji) w latach 1990 – 2010 oraz 2014–2018.

W latach:

 • 1998-2002 był członkiem Zarządu Gminy Chojnice.
 • 2002–2006 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
 • 2006–2010 był Przewodniczącym Rady Gminy w Chojnicach.
 • 2014-2018 przewodniczył Komisji Rewizyjnej.

Przez swoją pracę zawodową i społeczną nieustannie służył mieszkańcom naszej gminy, a w szczególności społeczności sołectw: Kruszka, Lotyń i Nowa Cerkiew. Z początkiem lat 90-tych zaczęło się wielkie przeobrażanie naszej rzeczywistości. W tych czasach nie było to łatwe. Powoływano społeczne komitety budowy wodociągów, telefonizacji, w których aktywnie działał Tadeusz Stelmaszyk.

Kochał przyrodę i jej piękno. Był wieloletnim Przewodniczącym konkursu „Piękna Wieś Pomorska” w Gminie Chojnice. Wcześniej przewodniczył komisji w konkursie „Piękna i gospodarna wieś”.

To z Jego inicjatywy dokonano wielu przedsięwzięć służących poprawie jakości życia na wsi. Jego determinacja w dążeniu do realizacji zaplanowanych celów przyczyniła się do budowy i remontu wielu dróg, wyremontowano świetlice wiejskie, zbudowano salę gimnastyczną w Nowej Cerkwi. Szczególną troską objął Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Chojnice. Dzięki Jego zaangażowaniu doposażono Straże Pożarne i dokonano wymiany sprzętu samochodowego.

Jako Prezes Towarzystwa Pszczelniczego w Chojnicach od kilka lat, corocznie angażował się w edukacyjne warsztaty dla dzieci w Bachorzu. Zainicjował powstanie na terenie parku w Lotyniu tablicy dydaktycznej związanej z historią bartnictwa, na terenie którego ma powstać piec chlebowy oraz domek pszczelarza. Ten ostatni ma być edukacyjnym mini-centrum pszczelarskim. W 2014 roku wspólnie z kolegami pszczelarzami, zainicjował sadzenie lip drobnolistnych na trasie Chojnice – Lichnowy. Gmina Chojnice widząc potencjał i rację w podejmowanych projektach czynnie wspierała powyższe przedsięwzięcia.

Poprzez aktywną działalność w Fundacji „Szarża Pod Krojantami”, której był współzałożycielem, pielęgnował postawy patriotyczne i tradycję ułańską. Do końca czynnie uczestniczył w organizacji corocznej organizacji obchodów szarży ułańskiej z 1939 r. 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami.

Jego aktywność nie miała granic. W swoim życiu pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, oprócz tych wyżej wymienionych znalazł czas również na przewodniczenie Radzie Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Chojnicach.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 roku na wniosek Wojewody Pomorskiego został odznaczony złotym krzyżem zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej i za osiągnięcia w pracy samorządowej.

Był prawdziwym liderem w inicjowaniu i prowadzeniu różnych przedsięwzięć, często dla innych niemożliwych do wykonania. Nie sposób wymienić wszystkich projektów, które były zainicjowane przez śp. Tadeusza Stelmaszyka. Miał prawdziwe cechy człowieka społecznika, działającego dla dobra wspólnoty samorządowej, którą przez wiele lat reprezentował z woli wyborców, a którzy widzieli w nim człowieka, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, był człowiekiem czynu i tak pracowitym, jak Jego ukochane pszczoły.

Swoją postawą, swoim całym życiem zasłużył na nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice”.

 

IGNACY GUENTHER

          Z wnioskiem o nadanie Panu Ignacemu Guenther tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Chojnice wystąpił Wójt Gminy Chojnice.

W trakcie pełnienia funkcji posła i radnego z Jego inicjatywy oraz dzięki Jego organizacji wykonano szereg przedsięwzięć i inwestycji na terenie Gminy Chojnice.

Przez całe swoje życie zaangażowany był w sprawy społeczne oraz poprawę jakości życia na wsi. Związany z rolnictwem, znający problemy wsi i rolników. Jako poseł złożył szereg interpelacji związanych z rolnictwem i rozwojem wsi poprzez udzielenie pomocy finansowej przyznawanej spółdzielniom mleczarskim od zmiany statutu spółdzielni,  zapewnienia wsi i rolnictwu dostaw energii elektrycznej, produkcji nasion do eksportu, stworzenia korzystnych warunków prawnych do pozyskiwania terenów budowlanych.

Pan Guenther Ignacy prowadził gospodarstwo rolne do chwili przejścia na rentę rolniczą w 1991 roku. Był dobrym i wyróżniającym się rolnikiem. Dał się poznać jako aktywny działacz społeczny. Głęboko tkwi w problematyce wsi, żyje na wsi i rozumie jej problemy. Od 1984 r. do lutego 2002  roku pełnił funkcję sołtysa. Bezinteresownie walczy o rozwój społeczny i gospodarczy swojego środowiska m. in. poprzez wodociągowanie i stelefonizowanie gminy. Dzięki jego staraniom w 1992 roku założono wodociąg w wsi Nowy Dwór z 32 przyłączami, a w 1993 roku założono 16 numerów w ramach telefonizacji wsi. Był inicjatorem i organizatorem tworzenia w 1991 r. Spółdzielni Mleczarskiej w Ogorzelinach.

Był posłem X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1980 r. współzałożyciel Organizacji Gminnej „Solidarności RI” oraz Prezes Okręgowego Związku Plantatorów i Nasion Rolniczych. Brał aktywny udział w zmianach i reformowaniu służby zdrowia w województwie i gminie. Dzięki jego staraniom samorząd gminy przejął służbę zdrowia, pozyskano dodatkowe środki na specjalistyczny sprzęt medyczny do ośrodków zdrowia. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

Od 1984 roku reanimator duszpasterstwa rolników w dekanacie Kamień Krajeński. Swoim zaangażowaniem i postawą dał przykład ofiarności i uporu w dążeniu do rozwoju i ożywiania życia publicznego. Jego hart i pogoda ducha sprawiły, że zachodził tam, gdzie innym nie było dane.

W 1994 r. Pan Ignacy Guenther otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Ponadto pierwszy poseł ziemi chojnickiej, który w 2018 roku, za swoją postawę i walkę o wolność otrzymał, jako pierwszy w naszym regionie specjalną odznakę honorową oraz legitymację działacza opozycji antykomunistycznej. Została ona wręczana w uznaniu szczególnych zasług dla Polski przez Pana Ignacego, który w latach 1956–1989 z narażeniem własnego życia, wolności, majątku lub praw pracowniczych angażował się w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości Ojczyzny.

Postać i działanie Pana Ignacego Guenthera w regionie i w Polsce w pełni zasługuje na uhonorowanie tak zaszczytnym odznaczeniem.

Swoją postawą, swoim całym życiem zasłużył na nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice”

 

TADEUSZ  LESZCZYŃSKI

Z wnioskiem o nadanie Panu Tadeuszowi Leszczyńskiemu tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Chojnice wystąpił Wójt Gminy Chojnice.

W trakcie wieloletniego pełnienia funkcji Radnego i Sołtysa z jego inicjatywy oraz dzięki jego organizacji wykonano szereg przedsięwzięć i inwestycji na terenie Gminy Chojnice.

W 1987 roku został wybrany na Sołtysa nowo utworzonego sołectwa wówczas występującego pod nazwą Ostrowite PGR, następnie Ostrowite ZR. Obecna urzędowa nazwa obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Przez prawie 32 lata nieprzerwanie kierował swoim ukochanym sołectwem (od 13.04.1987 r. do 19.02.2019 r.). Można powiedzieć, że Pan Tadeusz Leszczyński, nie zmieniając miejsca zamieszkania, był Sołtysem trzech sołectw.

To między innymi przez Jego zaangażowanie, po przeprowadzonych konsultacjach
z mieszkańcami, doprowadzono do nadania urzędowej nazwy miejscowości Nowe Ostrowite.

W 1988 roku został wybrany radnym Gminnej Rady Narodowej w Chojnicach. W 1990 r.,
po skróconej kadencji poprzedniej Rady odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe, po których zdobył mandat radnego Rady Gminy w Chojnicach. Funkcję tę sprawował przez 20 lat w latach 1990-1994; 1998-2014.

W latach:

 • 2010-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach.
 • Podczas dwóch kadencji w latach 2002 – 2006, 2006 – 2010 był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Jako radny, sołtys, przyczynił się do realizacji takich inwestycji jak np. budowa sieci telefonicznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, budowy drogi na rzecz sołectwa Nowe Ostrowite. To również dzięki jego staraniom zrealizowano wiele innych inwestycji w pozostałych sołectwach Gminy Chojnice.

 Inicjator powołania do życia świetlicy wiejskiej w ówczesnym Ostrowitem ZR. Była to jedna z pierwszych świetlic na terenie gminy Chojnice.

Od czerwca 2004 roku do kwietnia 2012 roku zasiadał w Społecznej Radzie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

Działacz Ochotniczej Straży Pożarnej „Agra” w Nowym Ostrowitem. Za swoją działalność na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych został odznaczony brązowym i srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Wierny kibic Klubu Sportowego „Agra” Nowe Ostrowite, w którym obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W 2019 roku odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”.

Swoją postawą, swoim całym życiem zasłużył na nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice”.

 

FRANCISZEK  BORZYCH

            Z wnioskiem o nadanie Panu Franciszkowi Borzychowi tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Chojnice wystąpił Wójt Gminy Chojnice.

Pan Franciszek Borzych od zawsze zaangażowany był w sprawy lokalne, wspierał cenne inicjatywy mieszkańców Gminy Chojnice zgłaszając szereg spraw do załatwienia na forum Rady Gminy czy bezpośrednio do Wójta Gminy Chojnice. Podczas 24 lat pełnienia funkcji radnego gminnego zaangażował się w sprawy związane z rolnictwem, ochroną środowiska i rozwojem gospodarczym.

Doskonale znał problemy wsi i rolników. Podjął szereg działań mających na celu budowę ścieżek rowerowych, modernizację i budowę dróg gminnych.

Z przyjemnością wspierał kluby sportowe, jednostki OSP i stowarzyszenia działające na terenie gminy, jak również pomagał
w remontach zabytkowych kościołów. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Przez jedną kadencję Pan Franciszek Borzych dietę radnego przekazywał na cele społeczne. Jak również dostarczał nieodpłatnie ziemniaki do stołówek szkół gminnych. Jego wsparcie dla innych nie miało granic.

W swoim życiu pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, oprócz tych wyżej wymienionych znalazł czas również na bycie członkiem rady nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Chojnicach.

Przez okres 24 lat dał się poznać jako wspaniały człowiek, który zawsze kierował się dobrem społecznym, będąc przy tym cały czas bardzo skromnym.

Swoją postawą, swoim całym życiem zasłużył na nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice”

„Akcja Krajobraz!”

Wrzesień 23, 2020

20 września 2020 roku upłynął termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie fotograficznym „Pomorskie w kadrze” organizowanym przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. W konkursie nadesłano łącznie 869 autorskich fotografii promujących walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, krajobrazowe i turystyczne województwa pomorskiego.

Prace konkursowe zgłaszane były w czterech kategoriach. Najwięcej z nich, aż 530 –  co stanowi ponad połowę wszystkich zgłoszeń – nadesłano w kategorii „krajobraz – przyroda” prezentującej zdjęcia obiektów i krajobrazów przyrodniczych. Popularną kategorią okazała się również „krajobraz – architektura i urbanistyka” promująca układy, obiekty oraz detale architektoniczne, w której nadesłano 225 fotografii. Zdecydowanie bardziej wymagającymi kategoriami okazały się  „krajobraz – kultura i tradycja regionu” – 66 zgłoszonych fotografii oraz ”krajobraz – z lotu ptaka”, w ramach której wpłynęło 48 prac konkursowych.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 października w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień będzie towarzyszyło konferencji i wystawie pokonkursowej prezentującej nagrodzone i wyróżnione prace. Przewidziano nagrodę główną dla najlepszej fotografii, nagrody dla najlepszych zdjęć w pozostałych trzech kategoriach, a także osiem wyróżnień dla autorów wyróżniających się prac konkursowych.

Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową działającą pod Przewodnictwem Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku dr hab. Jacka Friedricha, w skład której wchodzą również: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, Kierownik Gdańskiej Galerii Fotografii w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Wojciech Woch, Kierownik Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, Katarzyna Maczyszyn, projektant graficzny i fotograf, oraz Anna Łoziak, Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego.

Poza nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi w wyniku prac Komisji Konkursowej organizator przewidział również swego rodzaju „nagrodę publiczności” – Nagroda Akcja Krajobraz!, którą będą mieli możliwość przyznać internauci w plebiscycie prowadzonym na profilu Facebook „Akcja Krajobraz!” https://www.facebook.com/akcjakrajobraz w okresie od 23 września do 13 października 2020 roku. Do udziału w tym plebiscycie skierowana zostanie pula najlepszych zdjęć wyłonionych w ramach I etapu prac Komisji Konkursowej spośród wszystkich prac nadesłanych w ramach konkursu i spełniających jego wymogi formalne.

Zapraszamy do udziału w plebiscycie oraz śledzenia wyników konkursu!

Partnerami konkursu są Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Park Narodowy „Bory Tucholskie”.

UWAGA KONKURS !!!

Wrzesień 21, 2020
Uwaga, uwaga! Jeden konkurs się zakończył, ale nadjeżdża kolejny 🙂
Najważniejsze info:
– Dla kogo ten konkurs? Dla rolników.
– Do kiedy? Konkurs potrwa do 10 października.
– Co trzeba zrobić? Trzeba wejść na http://spisrolny.gov.pl i spełnić swój obowiązek, czyli spisać się 🙂
– Kto wygrywa? To jest najlepsze! Wygrywają dzieci!!! 🤾‍♀️🤾‍♂️
Nagrody, czyli piłki do kosza, siatki, nogi, siatki na piłki i różne gadżety promujące spis (m.in. puzzle dla dzieci, worki na buty, czapki z daszkiem) trafią do gminy z najwyższym wskaźnikiem spisanych gospodarstw rolnych przez samospis internetowy. 🏀 🏐 ⚽️
Żeby gminy o różnej liczbie gospodarstw rolnych miały wyrównane szanse, podzieliliśmy gminy na kategorie. Dokładne zasady są opisane w regulaminie tu: https://gdansk.stat.gov.pl/…/konkurs-rolnicy-dzieciom….
Rolniku, żeby dzieci w Twojej gminy otrzymały nagrody, wystarczy że spełnisz swój obowiązek i spiszesz się przez Internet na stronie: http://spisrolny.gov.pl.

Już od 16.09. może do Ciebie zadzwonić rachmistrz spisowy

Rolniku!
Już od 16.09. może do Ciebie zadzwonić #rachmistrz spisowy #PSR2020 (tel. 22 279 99 99 lub 22 666 66 62). Jeżeli nie spisałeś się samodzielnie, przekaż mu wszystkie potrzebne informacje.
Przypominamy jednak, że podstawową (i najwygodniejszą!) formą udziału jest wypełnienie elektronicznego formularza na http://spisrolny.gov.pl. Nie martw się, jeśli w trakcie spisywania się będziesz musiał pilnie iść na pole albo nie będziesz pamiętał wszystkich danych. Do formularza możesz wrócić i uzupełnić dane w ciągu 14 dni od pierwszego logowania!

 

Pomorski e-bazarek

 „Pomorski e-bazarek” – to strona internetowa, która umożliwia sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udziału pośredników. Jej zadaniem jest pomoc pomorskim rolnikom, producentom i przetwórcom regionalnej i ekologicznej żywności, ogrodnikom, gospodarstwom agroturystycznym, twórcom rękodzieła ludowego, świadczącym usługi rolnicze
i inne oraz Kołom Gospodyń Wiejskich w bezpośrednim dotarciu do klientów i promowaniu swojej działalności.

Jeżeli chcesz znaleźć się na „Pomorskim e-bazarku” skontaktuj się z nami:

 • Agnieszka Rojewska: tel. 693 970 911,
  e-mail: a.rojewska@podr.pl
 • Ewelina Szyc: tel. 797 010 598,
  e-mail: e.szyc@podr.pl

Zamieszczanie ofert jest bezpłatne.

Pomoc w rejestracji także pod bezpłatnym
nr infolinii: 500 011 936 (pn. – pt., 7.30-18.00).

Działanie nadzoruje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 „Pomorski e-bazarek” – to strona internetowa, która umożliwia sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udziału pośredników. Jej zadaniem jest pomoc pomorskim rolnikom, producentom i przetwórcom regionalnej i ekologicznej żywności, ogrodnikom, gospodarstwom agroturystycznym, twórcom rękodzieła ludowego, świadczącym usługi rolnicze
i inne oraz Kołom Gospodyń Wiejskich w bezpośrednim dotarciu do klientów i promowaniu swojej działalności.

Jeżeli chcesz znaleźć się na „Pomorskim e-bazarku” skontaktuj się z nami:

 • Agnieszka Rojewska: tel. 693 970 911,
  e-mail: a.rojewska@podr.pl
 • Ewelina Szyc: tel. 797 010 598,
  e-mail: e.szyc@podr.pl

Zamieszczanie ofert jest bezpłatne.

Pomoc w rejestracji także pod bezpłatnym
nr infolinii: 500 011 936 (pn. – pt., 7.30-18.00).

Działanie nadzoruje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji

Informacja o XVIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach

W dniu 25 września 2020 roku (piątek) o godzinie 10.00 w sali obrad nr 41 Starostwa Powiatowego w Chojnicach odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy w Chojnicach. Głównymi tematami sesji będą: – Uroczyste nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice”, – Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice za I półrocze 2020 roku”. W związku z pandemia COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami  Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów i publiczności. W Internecie pod linkiem https://gminachojnice.sesja.pl/ będzie transmisja z przebiegu sesji.