Archiwa kategorii: Aktualności

Działały dla Niepodległej w regionie chojnickim

Grudzień 11, 2019

Dobiegł końca projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach pn.: „Historia o tym, że nawet z kuchni drogi mogą wieść ku wolności”. Celem realizacji zadania było  upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach, osobach i miejscach związanych z odzyskaniem niepodległości w regionie chojnickim, oraz pokazanie, jak ważna w tym procesie była działalność kobiet i pielęgnowanie przez nie polskich tradycji, języka i kultury.  W nawiązaniu do działalności lokalnych patriotek – członkiń Kół Polek i Ziemianek, mieszkańcy Pawłowa Klawkowa i Swornegaci wzięli udział w warsztatach tanecznych i  kulinarnych. Dodatkowo w Swornegaciach, Silnie i Ogorzelinach realizowane były warsztaty artystyczne. Zorganizowano też konkurs literacki. Tematem prac były biografie działaczek regionalnych – niepodległościowych i społecznych, jako  inspiracja do przemyśleń na temat różnych form walki o niepodległość oraz działalność Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Chojnice, jako spuścizna idei Zjednoczonego Koła Ziemianek.

Zwycięskie prace literackie oraz prace plastyczne młodych ludzi posłużyły do zorganizowania wystawy towarzyszącej uroczystej gali zorganizowanej na zakończenie projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z niektórymi elementami wystawy zamieszczonymi na stronie www.gokchojnice.pl. Plansze, stworzone dzięki zaangażowaniu się uczestników projektu, pomogą bliżej poznać postacie kobiet, które swoją działalnością przyczyniły się nie tylko do zachowania polskich tradycji, języka i kultury, ale również do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Poniżej link:

https://www.gokchojnice.pl/projekty-realizowane/aktualnosci/9062/dzialaly-dla-niepodleglej/

VI edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Gminie Chojnice.

 

Tradycją naszej szkoły jest organizacja Konkursu Wiedzy o Gminie Chojnice. Tegoroczna edycja była już szóstym spotkaniem z zagadkami i ciekawostkami   o naszej gminie. Przedstawiciele wszystkich dziesięciu gminnych szkół wraz ze swymi opiekunami stawili się w środę w Szkole Podstawowej w Ostrowitem. Gośćmi konkursu byli: Wicewójt Gminy Chojnice p. Piotr Stanke, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty p. Anita Sznajder, Sołtys Sołectwa Ostrowite p. Bożena Wilk i Sołtys Sołectwa Sławęcin p. Kazimierz Sikora. Konkurs rozpoczął się przywitaniem i prezentacją gości oraz członków jury. Niespodzianką dla wszystkich był taniec flag w gminnych barwach. Pierwszą konkurencją był test wiedzy – uczniowie mieli pół godziny na zmagania   z pytaniami dotyczącymi naszej małej ojczyzny. Po rozwiązaniu testu uczniowie mieli chwilę przerwy, a członkowie jury sprawdzili odpowiedzi. W jury w tym roku zasiedli: Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP Ostrowite p. Grażyna Biesek, Stowarzyszenia Morenka i Sandry Brdy p. Stanisław Piesik, Zaborski Park Krajobrazowy p. Mariusz Grzempa oraz Radny Rady Gminy Chojnice      p. Sylwester Knyba.

Drugim zadaniem była prezentacja dotycząca wybranego sołectwa – wyobraźnia uczestników zaskoczyła zebranych. Trzecim etapem było zadanie praktyczne – każda drużyna wylosowała numer ukrytego zdjęcia

i musiała odgadnąć co kryje się na fotografii. Po podsumowaniu i podliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Ostrowitego, przygotowana przez p. Jacka Rozmarynowskiego, drugie – drużyna z Silna pod opieką p. Roberta Kornatowskiego, trzecie – drużyna z Kłodawy pod opieką p. Ewy Stoltmann. Wszystkie drużyny otrzymały ciekawe    i cenne nagrody, a opiekunowie dyplomy i podziękowania. Sponsorami nagród byli: Wójt Gminy Chojnice, Gminny Zespół Oświaty, Dariusz Sala, Artur Grugel, Zaborski Park Krajobrazowy, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Sandry Brdy, Morenka, Promocja Regionu Chojnickiego, Tadeusz Brunka. Organizatorzy konkursu: p. Anna Gorzynska i p. Lucyna Kotlarek-Synak serdecznie dziękują sponsorom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu.

 

/opracowanie i zdjęcia: Jacek Rozmarynowski/

 

OTWARCIE DROGI W KLAWKOWIE

Grudzień 9, 2019

W piątek (06.12.2019 r.) nastąpiło oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Klawkowie, którego dokonali Starosta Chojnicki Marek Szczepański, Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański i sołtys sołectwa Klawkowo Ludwika Pokojska. W uroczystości wzięli udział radni Gminy Chojnice, wykonawca, pracownicy Urzędu Gminy w Chojnicach. Droga powyższa na odcinku 560 metrów została poszerzona do 6 metrów, jak również zbudowano ciąg pieszo-rowerowy.

Wykonawcą inwestycji była firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k., a jej koszt wyniósł 1 816 724,16 zł. Powiat Chojnicki otrzymał 50% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast Gmina Chojnice przeznaczyła na to zadanie 478 660 zł.

Budowy sieci światłowodowej

Grudzień 4, 2019

W pierwszym etapie projektu POPC2, skupiliśmy się na podłączeniu do sieci światłowodowej szkół, wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zbudowana infrastruktura do szkół jest wykorzystywana przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) do świadczenia usług bezpłatnego i bezpiecznego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100/100 Mb/s.

W kolejnej fazie projektu priorytetem jest doprowadzenie sieci do wytypowanych gospodarstw domowych. Prace są realizowane sukcesywnie a informacje o kolejnych odbiorach technicznych będą Państwu przekazywane cyklicznie.

Na tym etapie ważnym elementem będzie stała komunikacja adresowana do mieszkańców miejscowości objętych zasięgiem inwestycji. Zgodnie z założeniami, które legły u podstaw powołania Pomorskiej Unii Światłowodowej, liczymy na współpracę z Państwem w zakresie dostarczania bieżącej informacji mieszkańcom o postępach prac inwestycyjnych, w celu skutecznego promowania cyfryzacji.

Wskazany link umożliwi Państwu samodzielne pobranie informacji: https://uniaswiatlowodowa.pl/lista-instalacje

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszany do kontaktu: Pomorska.Unia@orange.com

 

Pozdrawiamy

Zespół Orange

OTWARCIE UL. DWORCOWEJ W KROJANTACH

Grudzień 3, 2019

W piątek (29.11.2019 r.) odbyło się uroczyste otwarcie ul. Dworcowej w Krojantach czyli połączenie w kierunku Kruszki, w którym wzięły udział władze gminy, sołectwa Krojanty, sołtysi sąsiadujących sołectw, wykonawca, pracownicy Urzędu Gminy w Chojnicach oraz proboszcz Piotr Kotewicz, który poświęcił nowy asfalt. Potem odbyło się przecięcie wstęgi i przejazd po blisko 1,5 kilometrowym odcinku.

Przypominamy, że wykonawcą prac była firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, Kalisz, ul. Jana Pawła II 16, 83-425 Dziemiany.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ca. 817 500 zł. Zakres prac obejmował:

1. Przedmiotem zadania była budowa ul. Dworcowej w miejscowości Krojanty od km 0+000,00 do km 0+743,00 oraz odcinka od km 0+743,00 do km 1+530,15.
2. Zamówienie w szczególności polegało na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie z gruntów stabilizowanych cementem Rm = 2,5 MPa.
Na drodze była już wykonana podbudowa w ramach remontu „dróg nawałnicowych” w roku 2018.

Nowa podbudowa i stabilizacja była wykonywana na poszerzeniach i w miejscach, w których istniejące płyty drogowe przeznaczone były do usunięcia.

Podstawowe parametry wykonanej jezdni:

Etap I:
• długość – 743 m;
• szerokość jezdni – 4,00 m;
• spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2,0 %;
• szerokość poboczy – 0,75 m;
• spadek poprzeczny poboczy – 8 %;
• powierzchnia jezdni (warstwa ścieralna) – 2972,00 m2;
• powierzchnia poboczy – 1114,00 m2.

Etap II:
• długość – 787,15 m;
• szerokość jezdni – 4,00 m;
• spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2,0 %;
• szerokość poboczy – 0,75 m;
• spadek poprzeczny poboczy – 8 %;
• powierzchnia jezdni – 3284,32 m2;
• powierzchnia poboczy – 1221,29 m2.

Jezdnia:
• warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
• warstwa wyrównawcza g 4 cm z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm;
• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
• warstwa z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;
• profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

Jezdnia od km 0+743,00 do km 0+747,20 i od km 0+751,20 do km 0+865,67 oraz od km 1+460,00 do km 1+522,00:
• warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
• warstwa wyrównawcza g 4 cm z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm;
• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
• warstwa z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;
• profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

Jezdnia od km 0+865,67 do km 1+460,00 i od km 1+522,00 do km 1+530,15:
• warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
• warstwa wyrównawcza g 4 cm z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm;
• profilowanie kruszywem kamiennym łamanym 0/31,5.

Pobocza:
• kruszywo łamane gr. 10 cm.