Archiwa kategorii: Aktualności

Rusza budowa ścieżki rowerowej na odcinku Lichnowy – Sławęcin

Kwiecień 21, 2017
20170420_091745(0)[1]

W dniu 20 kwietnia br. Wójt Gminy Chojnice podpisał umowę na realizację budowy ścieżki rowerowej na odcinku Lichnowy – Sławęcin. W ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, którym jest firma Roboty ziemne – Dariusz Sala ze Sławęcina. Wartość kontraktu to blisko 1,4 mln zł. Planowane zakończenia zadania to 31 sierpnia 2017 r.

 

 

Spotkanie informacyjne w Chojnicach „Możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy”

Kwiecień 11, 2017
Team of co-workers

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniu 18 kwietnia 2017 r. poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy.

W programie spotkania m.in.:

 • Możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014 -2020:
  – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • Wsparcie na szkolenia w trybie indywidualnym z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • Fundusze na aktywizacje osób pozostających bez pracy,
 • Fundusze pożyczkowe jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:

 • 18 kwietnia 2017 r., w godz. 12:00-14:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka) ul. Wysoka 3 pok. nr 16,

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod  nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

Spotkanie w Chojnicach:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. pomorskiego „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie pomorskim”

twoja_trasa

Drodzy Mieszkańcy!

Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.

 

Forma pracy:

 • mapa + opis
 • tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf
 • zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)

 

Zasady:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców woj. pomorskiego w wieku od 15
  do 115 lat J
 2. Proponowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w obrębie województwa pomorskiego.
 3. Nie ograniczamy konkursu tylko do oficjalnie wyznaczonych szlaków rowerowych! Tematem Twojej pracy może być dowolna, ulubiona trasa J
 4. Praca może być napisana w języku polskim lub angielskim.

 

SUMA NAGRÓD 2000 zł

I miejsce: 1000zł

II miejsce: 600zł

III miejsce: 400zł

 

Aby wziąć udział w konkursie wyślij swoją pracę na adres mailowy: konkurs@clicktrans.pl W temacie maila wpisz: Moja trasa rowerowa

Zwycięskie prace zostaną opublikowane na blogu http://www.info.clicktrans.pl/ lub http://clicktrans.com/blog/ w celu promocji trasy w Polsce i za granicą.

Czekamy na Twoją pracę konkursową do 22 maja 2017 r.

Więcej szczegółów i regulamin pod adresem: https://clicktrans.pl/info/konkurs-twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-w-wojewodztwie-pomorskim-edycja-i

Ruszyła rekrutacja do projektu „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”

WDZ_logo_zEFS2 i rek

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach 22.09.2016 r. rozpoczęły REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników do Projektu oraz złożenia formularza zgłoszeniowego (wraz z załącznikami – jeśli dotyczy).

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin Rekrutacji Uczestników do Projektu można również pobrać:

– w biurze projektu – Wszechnicy Chojnickiej ul. Wysoka 3/7, 89-600 Chojnice,

– w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a,

89-600 Chojnice –  u pracowników socjalnych (parter budynku UG – pok. 011, 012, 013, 014)

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), które ukończyły 30 r.ż. i należą do jednej z poniższych grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

do wzięcia udziału w projekcie. Swoje działania kierujemy do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących (miejsce zamieszkania oznacza, zgodnie z art. 25 k.c., miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie powiatów: chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony będzie do 7.04.2017r.