BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2020 ROK
Grudzień 27, 2019

Na XII sesji 20 grudnia 2019 r., która odbyła się w siedzibie Wiejskiego Domu Kultury w Swornegaciach, Rada Gminy w Chojnicach jednogłośnie – 15 głosami za – przyjęła BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2020 ROK

Zgodnie z Uchwałą nr XII/189/2019 Gminy Chojnice z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2020 rok na kolejny rok zaplanowano:

DOCHODY w wysokości 185.725.958 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie – 175.343.848,- zł
2) dochody majątkowe w kwocie – 10.382.110,- zł

WYDATKI w wysokości 167.257.882 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie – 98.740.335,- zł
2) wydatki majątkowe w kwocie – 68.517.547,- zł

NADWYŻKA BUDŻETOWA w wysokości 18.468.076 zł.

Na najważniejsze zadania inwestycyjne na terenie gminy Chojnice w 2020 roku zaplanowano 68 mln zł.

Budżetu Gminy Chojnice na 2020 rok znajdą Państwo pod linkiem:
http://bip.gminachojnice.com.pl/?cid=494&bip_id=3651