Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Nieżychowice – Zamarte
Grudzień 5, 2019

Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Nieżychowice z miejscowością Zamarte w Gminie Chojnice.

Dokumentację projektową wykonał Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „DRO-BUD” Pana Jerzego Wiśniewskiego z siedzibą w Złotowie.

Roboty budowlane wykonała firma  Roboty Ziemne Dariusz Sala ze Sławęcina. Realizacja inwestycji trwała od 05.11.2018 r.  do 14.11.2019 r. na podstawie umowy o roboty budowlane nr 130/PR/2018 oraz aneksów zmieniających termin wykonania zadania oraz wysokość wynagrodzenia. Łączna długość wybudowanego odcinka (nawierzchnia zmienna: bitumiczna, kostka brukowa i szutrowa) wynosi ok. 7km.

Funkcję inspektora nadzoru sprawował Pan Kazimierz Haliżak.

Protokół odbioru końcowego został podpisany 15.11.2019r.

Ogólna wartość inwestycji ( w tym: roboty budowlane, inspektor, oznakowanie, dokumentacja projektowa, prace geodezyjne) to ponad 4 miliony złotych w tym pożyczka ze środków WFOŚiGW w wysokości 2,5 miliona.