Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Lichnowy – Sławęcin

WFOSiGW wersja kolor-01

Inwestycja obejmowałą budowę ścieżki rowerowej wraz z budową zjazdów przy drodze powiatowej 2645G Chojnice – Pamiętowo, na odcinku Lichnowy – Sławęcin z nawierzchni bitumicznej i częściowo z kostki betonowej na odcinku  o dł. 4.084,67 mb.

  • nawierzchnia z kostki betonowej – 573,79 m2
  • nawierzchnia z mieszanki BBTM – 8 800,80 m2

 

Całkowite koszty inwestycji:

 

LP. Nazwa kosztu Wartość
1. Dokumentacja projektowa 35 055,00 zł
2. Nadzór 18 633,24 zł
3. Roboty budowlane 1 596 601,78 zł
4. Tablica informacyjna 6 500,00 zł
5. Dziennik budowy 10,00 zł
RAZEM: 1 656 800,02 zł

 

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1 323 240,- zł