” Bliżej gwiazd…” w Zespole Szkół w Silnie
Styczeń 21, 2016

18 stycznia 2016 r. był  dniem  wycieczek uczniów Zespołu Szkół w Silnie na lekcje astronomii i fizyki „na żywo” pod sklepieniem nieba przenośnego planetarium, które rozłożone zostało na sali gimnastycznej,  pod nazwą – Bliżej gwiazd….

Uczniowie obserwowali gwiazdy i planety przesuwające się po niebie, zaćmienia Słońca, gwiazdozbiory widoczne w różnych porach roku czy planety krążące dookoła Słońca, a wszystko to  pod kopułą planetarium. Takie lekcje zapamięta każdy uczeń, w ten sposób znacznie łatwiej może wyobrazić sobie i pojąć trudne tematy omawiane w szkole, jak np. fazy i zaćmienia Księżyca, ruch obiegowy i obrotowy planet dookoła Słońca lub pojęcia związane z miarą czasu i powiązać je z obserwowanymi na co dzień zjawiskami.

E. Jażdżewska