Fundacja KGHM
Listopad 20, 2018

Gmina Chojnice otrzymała darowiznę od Fundacji KGHM Polska Miedź w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac rewitalizacyjnych ogródka jordanowskiego w Lotyniu wraz z zagospodarowaniem terenu zniszczonego po nawałnicy w sierpniu 2017 r. Prace rewitalizacyjne, o których tu mowa były częścią ogólnego zadania pod nazwą „Odbudowa zespołu parkowego w Lotyniu (działka nr 284/1)”, które było realizowane przez wykonawcę prac wyłonionym w procedurze przetargu nieograniczonego tj.: Zakład Usługowy – Usługi drogowe Bogusław Szyca, Racławki 4a, 89-620 Chojnice. Wartość robót ogółem to 1 750 146,94 zł