Dnia 25 kwietnia 2018 roku w SP Charzykowy odbył się po raz XXIV Gminny Konkurs Ekologiczny. W tym roku przebiegał on pod hasłem” „Bory Tucholskie skarbnicą bioróżnorodności regionu”. Hasło konkursu związane było z promowaniem różnorodności ekologicznej regionu jak gwaranta stabilności ekosystemu Borów Tucholskich. Celem konkursu było także zwrócenie uwagi uczniów na konieczność ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, które występują w naszym regionie. Przed konkursem uczniowie obejrzeli przedstawienie ekologiczne przygotowane przez kółko wokalne naszej szkoły pod opieką pani  Wiolety Kiedrowicz. Uczniowie odpowiadali na pytania przygotowane przez Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Zaborski Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Rytel. Uczniowie musieli wykazać się znajomością ogólnych informacji o parkach w naszym regionie a także rozpoznać gatunki zagrożone wyginięciem, które występują w naszym regionie. Ponadto odpowiadali na pytania dotyczące znajomości drzew leśnych oraz prezentowali plakat, na którym przedstawili gatunki zagrożone Borów Tucholskich. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Beata Grabowska – Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Grażyna Jaszewska – Zaborski Park Krajobrazowy, Ewelina Ropińska, Jarosław Chabowski– Nadleśnictwo Rytel, Współorganizatorami konkursu i fundatorami nagród byli:

  • Park Narodowy „Bory Tucholskie”
  • Zaborski Park Krajobrazowy
  • Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
  • Nadleśnictwo Rytel
  • Liga Ochrony Przyrody – oddział powiatowy Chojnice

W zmaganiach konkursowych brało udział 5 drużyn ze szkół gminy Chojnice.

Pierwsze miejsce zajęła szkoła: SP Ostrowite, drugie ex aequo: SP Pawłowo i SP Nowa Cerkiew, trzecie ex aequo: SP Kłodawa i SP  Charzykowy.

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom za pomoc w  organizacji konkursu, a uczestnikom za aktywny udział.

Nad przebiegiem konkursu czuwał Piotr Rynka SP Charzykowy.

Opracował: Piotr Rynka SP Charzykowy.