Nowa inwestycja w Ciechocinie
Maj 29, 2020

Informacja Wydziału Programów Rozwojowych

W dniu 29.05.2020 roku miało miejsce podpisanie umowy w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Ciechocinie. Do upływu terminu na składanie wpłynęło 7 ofert od następujących Wykonawców:

Nr oferty Wykonawca Cena oferty           w PLN Okres gwarancji
1 Firma Ogólnobudowlana „ARAT”                         Krzysztof Makurat ul. Kartuska 15, 83-328 Staniszewo 1.550.000,00 84 miesiące
2 Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Długa 1          89-606 Charzykowy  1.085.231,28 84 miesiące
3 Usługi Komunalno-Transportowe        „AMAR” Mariusz Rudnik   ul. Chojnicka 32b, 89-620 Lichnowy  697.637,45 84 miesiące
4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN Sławomir Ossowski    ul. Burzyńskiego 10A, 80-462 Gdańsk 942.420,00 84 miesiące
5 Wiesław Hildebrandt „BRANDBUD”       Krojanty, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 13                              89-620 Chojnice 676.256,46 84 miesiące
6 Zakład Usługowy-Usługi Drogowe  Bogusław Szyca    Racławki 4a, 89-620 Chojnice 739.630,70 84 miesiące
7 Roboty Ziemne Dariusz Sala                                            Sławęcin, ul. Dworcowa 12                                                  89-620 Chojnice 696.979,28 84 miesiące


W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez  firmę BRANDBUD Wiesław Hildebrandt z siedzibą w Krojantach przy ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 13. Wykonawca zaoferował najniższą cenę ofertową oraz 84-miesięczny okres gwarancji, za co otrzymał najwyższą ilość punktów spośród ofert złożonych w tym postępowaniu i to z nim została zawarta przedmiotowa umowa.

Inwestycja obejmuje wykonanie altany, zagospodarowanie stawu, przebudowę przejścia dla pieszych, budowę chodnika, budowę przyłącza kablowego oraz linii oświetlenia w tej miejscowości.

Termin na wykonanie zadania upłynie w dniu 30.09.2020 r