Park Narodowy Bory Tucholskie zamknięty dla odwiedzających
Kwiecień 3, 2020

ZARZĄDZENIE NR 9/20

DYREKTORA PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”

z dnia 03.04.2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia udostępnienia obszaru Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 03.04.2020 r. do odwołania obszar Parku Narodowego „Bory Tucholskie” nie jest udostępniany w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania i fotografowania, a także w celach zarobkowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.04.2020 r.

DYREKTOR PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”