Gmina wspiera Miasto Chojnice
Marzec 12, 2020

Wójt Gminy Chojnice i Burmistrz Miasta Chojnice podpisali umowę  na dofinansowanie kwotą 5 000 000 zł projektu pn.: „UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTEGRUJĄCYCH WRAZ ZE ŚCIEŻKAMI PIESZO ROWEROWYMI I ROZWOJEM SIECI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE CHOJNICKO CZŁUCHOWSKIEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO”.