Uroczystość otwarcia Jaskółeczki w Lichnowach.
Wrzesień 17, 2019

Dzień 12 września 2019 roku na długo zapisze się na kartach historii naszej Szkoły oraz       w pamięci jej uczniów, nauczycieli, jak i wszystkich mieszkańców Lichnów.

Tego dnia nastąpiła długo oczekiwana uroczysta inauguracja otwarcia boiska sportowego zwanego Jaskółeczką.

Uroczystość rozpoczęła się od tańca z flagami w barwach naszej Małej i Dużej Ojczyzny.

W uroczystości oficjalnego otwarcia boiska wzięli udział zaproszeni goście: Pan Wójt Gminy  Zbigniew Szczepański, sekretarz Gminy Pani Lucyna Zawiszewska, przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Kontek, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Pani Anita Sznajder, radny  i sołtys Lichnów Pan Zbigniew Nojman, radni gminni,  dyrektorzy szkół Gminy Chojnice, rodzice                i mieszkańcy Lichnów, a przede wszystkim uczniowie.

Wszystkich zebranych powitał Dyrektor szkoły Pan Leszek Redzimski. W swoim krótkim przemówieniu wyraził radość i satysfakcję z faktu, że uczniowie i mieszkańcy Lichnów będą mogli korzystać z nowo otwartego boiska . Ponadto w serdecznych słowach podziękował za powstanie boiska wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.

Najważniejszym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonali zaproszeni goście. Chwilę później Ks. Andrzej Kuczyński poświęcił boisko.

Następnie uczniowie  zaprezentowali  program artystyczno-sportowy, który przygotowała  Pani Grażyna Piekarska.

Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście, gratulując  otwarcia boiska, podkreślali rolę i znaczenie oddanej do użytku inwestycji nie tylko dla rozwoju kultury fizycznej
i sportu, ale także poprawy jakości życia całej lokalnej społeczności. Wójt w trakcie wygłoszonego przemówienia podziękował wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania tego boiska i życzył wszystkim dużo radości z korzystania z tego pięknego obiektu.

Na ręce Dyrektora Szkoły wręczono prezenty w postaci zestawów piłek do różnych gier zespołowych.

Cieszymy się z nowego boiska i mamy nadzieję, że nie tylko uatrakcyjni ono lekcje wychowania fizycznego, ale także podniesie edukacyjną i wychowawczą rolę sportu                    w codziennym życiu uczniów i mieszkańców wsi.

Nie sposób nie wspomnieć o wspaniałej atmosferze, która towarzyszyła całej imprezie –  oklaski i promieniste uśmiechy, goszczące na buziach, cieszyły oczy nauczycieli                            i zgromadzonych uczestników.

 

Opracowanie: Jolanta Wilk – nauczyciel SP w Lichnowach