1.09.2019r. stoiska handlowe- informacja dotycząca dzierżawy gruntu na stoiska handlowe w Krojantach 01 września 2019 roku
lipiec 18, 2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIERŻAWY GRUNTU NA STOISKA HANDLOWE  W KROJANTACH 01 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Urząd Gminy w Chojnicach informuje, że Przedsiębiorcy chcący wystawić stoiska handlowe w miejscowości  Krojanty  na terenie działki przeznaczonej na  stoiska handlowe  podczas imprez towarzyszących obchodom  80 Rocznicy Szarży Ułańskiej Pod Krojantami w dniu 01.09.2019 roku – zobowiązani są zgłosić ten fakt   w tut.  Urzędzie Gminy w Chojnicach i podpisać umowę dzierżawy oraz opłacić czynsz dzierżawny w zależności od zajmowanej powierzchni.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • Dane identyfikujące sprzedawcę (imię i nazwisko, nazwę firmy, nr NIP, adres do korespondencji, telefon kontaktowy).
 • Szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży.
 • Niezbędną powierzchnię pod stoisko (długość,  szerokość  m2)
 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 25 sierpnia 2019 roku.
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu zgłoszenia będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 3. Dokumentami upoważniającym do wystawienia stoiska w Krojantach są: pisemna zgoda organizatora na wystawienie stoiska handlowego, podpisana umowa dzierżawy na fragment terenu działki oraz  dokument potwierdzający dokonanie opłaty za przedmiot dzierżawy. (Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych kryteriów, skutkować będzie usunięciem z terenu działki).
 4. Opłatę za dzierżawę gruntu można wpłacać (po uzyskaniu pisemnej zgody z Urzędu Gminy    w Chojnicach) najpóźniej w dniu 01.09.2019 roku osobie upoważnionej do poboru czynszu dzierżawnego.
 5. Lokalizację stoisk wskażą w dniu 01.09.2019 r. roku odpowiednie służby wyznaczone przez Wójta Gminy Chojnice.
 6. Zabrania się samowolnego rozstawiania stoisk handlowych (stoiska te będą usuwane)
 7. Wjazd na teren przeznaczony pod działalność handlową – od godz. 8.oo w dniu 01.09.2019 roku.
 8. Czynsz dzierżawny za zajęcie 1m2 powierzchni wynosi 20 zł.

 

UWAGA!  ZABRANIA SIĘ HANDLU EMBLEMATAMI, ZNAKAMI I AKCESORIAMI PROPAGUJĄCYMI TOTALITARYZM (Handlujący tym asortymentem będą usuwani przez służby porządkowe).

 

Kontakt:          Bożena Kubiak,

Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a tel.  (052) 3972129 w. 316, (052) 3972513 w.316.

e-mail: gmina@gminachojnice.com.pl  lub  bozenak@gminachojnice.com.pl