Archiwa kategorii: Gmina

Wpisy w sliderze informatora gimnnego

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Październik 17, 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.

Celem programu jest m. in. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w związku z ogłoszeniem ww. programu zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy asystenta o zgłaszanie się bezpośrednio do pracowników socjalnych w godzinach pracy  Urzędu Gminy, pokoje nr 011, 012, 013 i 014 do dnia 21 października br. do godziny 900.

Więcej Informacji można uzyskać również pod numerem telefonu 52  397 34 96.

Link do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020

NAGRODY WÓJTA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Październik 14, 2019

Dnia 11 października 2019 r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański  w obecności  przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Kontek , przewodniczącego Komisji Oświaty , Kultury, Sportu i Turystyki Józefa  Kołaka   i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Anity Sznajder wręczył nagrody Wójta wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody otrzymali:

 1. Zdzisław Bucław – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swornegaciach

Szkoła Podstawowa  w  Charzykowach

 1. Paulina Stanisławska – nauczyciel

Szkoła  Podstawowa  im. Przyjaciół Ziemi w  Kłodawie

 1. Celina Drewek – nauczyciel

Szkoła Podstawowa  w  Lichnowach

 1. Grażyna Piekarska – nauczyciel

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach

 1. Sabina Baczyńska – nauczyciel

Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich  w Nowej Cerkwi

 1. Katarzyna Helisz – nauczyciel

Szkoła Podstawowa  im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach

 1. Danuta Pilacka – nauczyciel

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem

 1. Dorota Żychska – nauczyciel

Szkoła Podstawowa w Silnie

 1. Robert Kornatowski – nauczyciel

Szkoła Podstawowa w Swornegaciach

 1. Ryszard Kontek – nauczyciel

Wybory do Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych pośród NGO działających na terenie gminy

W dniu 16 października 2019r. (środa) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Wszechnicy Chojnickiej (ul. Wysoka 3, Chojnice)   odbędzie się spotkanie dotyczące Wyborów do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Chojnickiego.

W ramach programu spotkania odbędzie się:

 1. Wystąpienie Pana Jordana Rolbieckiego – Przewodniczącego Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych – Podsumowanie działalności.
 2. Wystąpienie Pani Agaty Chrul – kierownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego – Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi.
 3. Wybór NOWEJ Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Chojnickiego.

W spotkaniu uczestniczyć będą również przedstawiciele Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Proszę o potwierdzenie swojej obecności do 15 października br. pod adres biuro@lgrmorenka.pl lub tel. 504 099 958

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH – „Budowa dróg gminnych: ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w Chojniczkach – etap II”

Październik 9, 2019
W dniu dzisiejszym (08.10.2019 r.) została podpisana przez Wojewodę Pomorskiego i Wójta Gminy Chojnice umowa na projekt „Budowa dróg gminnych: ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w Chojniczkach – etap II” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja II 2019)
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg gminnych – ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w Chojniczkach. Niniejszy projekt stanowi kontynuację przedsięwzięcia rozpoczętego przez Gminę Chojnice, które z uwagi na duże nakłady finansowe zostało podzielone na etapy.
W ramach inwestycji projektuje się jezdnię drogi o nawierzchni bitumicznej. Całkowita długość
projektowanych dróg wynosi 920 m. Szerokość projektowanych dróg wyniesie 5,0 m – 5,5 m. Projektuje się pochylenie jezdni daszkowe o wartości 2% skierowane w stronę krawędzi jezdni. Projektowana jezdnia ograniczona zostanie z dwóch stron krawężnikami wyniesionymi 15 x 30 cm.
W ramach inwestycji projektuje się zjazdy indywidualne. Szerokość zjazdów indywidualnych – 4,0 m. Nawierzchnia zjazdów wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej typu CEGŁA ze skosami zjazdowymi 1m x 1m oraz krawężnikami najazdowymi 15 x 22 cm od strony nawierzchni asfaltowej.
 
Wartość całego projektu we wniosku wynosi 2 897 720 zł, z tego wysokość dofinansowania ma stanowić kwotę 1 448 860 zł. Taką samą kwotę zabezpieczy w budżecie Gmina Chojnice.

Ponadto Powiat Chojnicki złożył do FDS i uzyskał dofinansowanie na projekty obejmujące drogi powiatowe na terenie gminy Chojnice. Starosta Chojnicki podpisał umowy na drogi:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G Chojnice – Pamiętowo na odcinku Chojnaty – Lichnowy” – długość odcinka 1,92 km; wartość projektu: 2 498 740,00 zł, dofinansowanie: 1 249 370,00 zł (50%)
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice – Duża Cerkwica na odcinku Chojnice – Ogorzeliny” – długość odcinka 8,07 km; wartość projektu: 28 841 402,00 zł, dofinansowanie: 14 420 701,00 zł (50%)

Złote gody

Październik 3, 2019

50 rocznicę ślubu obchodziły 2 pary z Gminy Chojnice. Dostojni jubilaci Państwo Halina i Ryszard Chrapkiewicz oraz Czesława i Stefan Myszka zostali odznaczeni medalem za wieloletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył Wójt Gminy Chojnice.

Poniżej fotorelacja:

Podziękowania za wieloletnią współpracę.

Z dniem 27 września 2019 r. pracę w Urzędzie Gminy w Chojnicach zakończyły: Pani Jolanta Reszczyńska z Wydziału Finansowego i Pani Dorota Święcka z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wieloletnią współpracę, zaangażowanie, pomoc w rozwiązywaniu problemów i życzymy dużo zdrowia i pomyślności.

Rusza budowa drogi dojazdowej w Sternowie

Przedmiotem nowej inwestycji jest budowa drogi dojazdowej w miejscowości Sternowo od km 0+000,00 do km 0+999,00 oraz odcinka od km 0+999,00 do km 1+229,00. Zamówienie w szczególności polega na wykonaniu:

• jezdni o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 (dwuteowej) na podsypce cem.-piaskowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie z gruntów stabilizowanych cementem Rm = 2,5 MPa (w przypadku poszerzenia jezdni);

• ustawieniu oporników betonowych 12×25 na ławie betonowej C12/15;

• poboczy z kruszywa łamanego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniona została firma Roboty Ziemne Dariusza Sali ze Sławęcina. Wartość kontraktu to ponad 487 tys. zł.