Archiwa kategorii: Gmina

Wpisy w sliderze informatora gimnnego

Rocznica nawałnicy z sierpnia 2017 roku

Sierpień 16, 2019

Nad jeziorem Szperewnik, przy symbolicznych głazach, w miejscu gdzie w czasie nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. zginęły dwie harcerki, a 22 uczestników obozu harcerskiego zostało rannych, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich w poniedziałek, 12 sierpnia br. złożył pamiątkowy wieniec.

Razem z wojewodą wiązanki kwiatów złożyli również Piotr Stanke, zastępca wójta Gminy Chojnice, st. kpt. Błażej Chamier Cieminski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, st. kpt. Marcin Wróblewski, z-ca komendanta, Marcin Sledz z OSP Rytel, oraz Zbigniew Łącki z Nadleśnictwa Rytel.

W Lotyniu wojewoda odwiedził odbudowany zespół parkowy, dofinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W zabytkowym parku, w którym nawałnica zniszczyła ponad 40 dębów, zbudowano również nowy plac zabaw.

tekst i foto: Pomorski Urząd Wojewódzki

SWORNEGACIE – najpiękniejszą wsią na terenie Powiatu Chojnickiego

Sierpień 14, 2019

Najpiękniejszą wsią na terenie Powiatu Chojnickiego są SWORNEGACIE, które zajęły pierwsze miejsce w konkursie  „Piękna Wieś Pomorska 2019”. Na drugim miejscu znalazł się Łąg, a na trzecim Czyczkowy.

Komisja przy ocenie brała pod uwagę ogólny wygląd wsi, dbałość o środowisko przyrodnicze, ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi i charakteru wiejskiego, a także formy aktywizacji i zaangażowania mieszkańców.

Z kolei w przypadku zagrody oceniano ład i porządek siedliska, stan sanitarny posesji i jej wpływ na środowisko przyrodnicze. Pierwsze miejsce przypadło zagrodzie Sylwii i Zbigniewa Szczepańskich w Żabnie w gminie Brusy. Na drugiej pozycji uplasowali się Teresa i Jan Landowscy z KROJANT.

Zwycięzcy dobiorą nagrody podczas Święta Powiatu Chojnickiego.

https://powiat.chojnice.pl/asp/Aktualnosci,Konkurs_rozstrzygniety,1709

Podpisano umowy na kolejne inwestycje gminne

W piątek 26 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Chojnicach miało miejsce podpisanie dwóch umów dotyczących budowy dróg gminnych.

Pierwsze zadanie obejmuje budowę 0,999 km drogi gminnej nr 239017G Racławki – Objezierze (od km 1+369,80 do km 2+368,80). W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z siedzibą w Kaliszu przy ul. Jana Pawła II 16.

Inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę 584 514,03 zł.

Druga inwestycja dot. budowy 0,346 km drogi gminnej nr 239017G Racławki – Objezierze (od km 1 + 023,99 do km 1 + 369,80).

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „MARBRUK” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Charzykowach przy ul. Długiej 1.

Inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę 188 294,53 zł.

Zadania, o których mowa wyżej polegają na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie z gruntów stabilizowanych cementem Rm = 2,5 MPa oraz poboczy z kruszywa łamanego.

(autor zdjęcia S.Kamiński – Czas Chojnic)

Powierzenie stanowisk dyrektorów szkół Gminy Chojnice

Lipiec 25, 2019

Dnia 25 lipca 2019r. Wójt Gminy Chojnice dr inż. Zbigniew Szczepański w obecności  dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach Pani  Anity  Sznajder powierzył stanowiska dyrektorów wybranych w konkursie na 5 – letnią kadencję (od 1 września  2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.):

 1. Pani Barbarze Markowskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem;
 2. Pani Małgorzacie Szynwelskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach;
 3. Panu Leszkowi Redzimskiemu – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lichnowach;
 4. Panu Arturowi Jaster – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach.

Tego samego dnia Wójt Gminy Chojnice powierzył obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie Pani Bogumile Byszewskiej na okres 10 miesięcy (od 01 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.). Zastąpi ona Pana Macieja Jakubowskiego , który wygrał konkurs na dyrektora  w Szkole Podstawowej nr 2  im. Jana Pawła II w Czersku.

Susza na terenie Gminy Chojnice

Lipiec 24, 2019

Susza na terenie Gminy Chojnice

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Chojnice zjawiska suszy i złożeniem do Wojewody Pomorskiego wniosku o powołanie komisji ds oszacowania strat, Wójt Gminy informuje rolników, u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, o możliwości złożenia do Urzędu Gminy wniosku o oszacowanie szkód.

Zgodnie z raportem IUNiG w Puławach uprawami objętymi zjawiskiem suszy na terenie gminy Chojnice mogą być: zboża jare, kukurydza, rośliny strączkowe oraz drzewa i krzewy owocowe.

Wnioski należy składać na załączonych wnioskach do dnia 02.08.2019r. włącznie.

Załączniki:

Wniosek o oszacowanie szkód

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w dniach od 21 maja do 31 lipca 2019 r.

             W związku z wystąpieniem klęski suszy na terenie gminy Chojnice, Wojewoda Pomorski na wniosek Wójta Gminy Chojnice, pismem z dnia 2 sierpnia br. powołał Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w dniach od 21 maja do 31 lipca 2019 r. w następującym składzie:

 1. Izabela Wiencławek – przewodnicząca, przedstawiciel Urzędu Gminy w Chojnicach;
 2. Adam Kuklewski – członek, przedstawiciel Urzędu Gminy w Chojnicach;
 3. Dariusz Dąbrowski – członek, przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej;
 4. Ewa Kliczkowska – członek, przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Od jutra, tj. środa – 07.08.2019 r. Komisja wyruszy w teren celem dokonania oględzin uszkodzonych upraw, które zostały zgłoszone do tutejszego Urzędu przez 466 producentów rolnych i oszacowania szkód wywołanych tegoroczną suszą. Szacunek szkód należy przeprowadzić w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Aktualności Wydziału Programów Rozwojowych

Lipiec 18, 2019

Aktualności Wydziału Programów Rozwojowych

 1. W dniu 06.2019 roku zostały zawarte umowy na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Chojnice. Zamówienie to zostało podzielone na 2 części:

Część nr 1 – obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych w miejscowościach Nowa Cerkiew, Powałki, Kruszka, Krojanty, Charzykowy, Lipienice, Pawłówko oraz Pawłowo.

Część nr 2 – obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych w miejscowościach: Nieżychowice, Ciechocin, Ostrowite, Nowy Dwór, Cołdanki, Silno, Granowo, Doręgowice oraz Lichnowy.

Oba zadania za łączną kwotę 183.789,08 zł wykonuje „Magic Garden” Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości przy ul. Wyszyńskiego 60a.

Termin wykonania zadania jest dla obu części taki sam i został wyznaczony do dnia 30.08.2019 roku.

 1. W dniu 06.2019 roku miało miejsce podpisanie umowy na budowę ul. Sadowej w Lichnowach. Przedmiotem tego zamówienia jest budowa drogi dojazdowej wewnętrznej – ul. Sadowej o długości 172,96 m w miejscowości Lichnowy. Przedsięwzięcie w szczególności polega na wykonaniu jezdni (o szerokości 5,00 m) o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwie gruntu stabilizowanego cementem, wykonaniu chodnika (o szerokości 2,03 m) oraz zjazdów na podbudowie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zadanie za kwotę 177.789,08 zł wykonuje firma Roboty Ziemne Dariusz Sala z siedzibą w Sławęcinie przy ul. Dworcowej 12.

Termin wykonania zamówienia to 30 dni od dnia przekazania terenu budowy.

 1. Dobiegają końca procedury związane z wyborem najkorzystniejszych ofert na budowę 0,999 km drogi gminnej nr 239017G Racławki – Objezierze. (na to zadanie wpłynęło 5 ofert których ceny wahają się od kwoty 584.514,03 zł do 731.144,83 zł) oraz budowę 0,346 km drogi gminnej nr 239017G Racławki – Objezierze (na to zadanie wpłynęły 4 oferty których ceny wahają się od kwoty 188.294,53 zł do 234.466,54 zł).

Termin na wykonanie pierwszego z zadań to 50 dni, a drugiego 30 dni – od przekazania placu budowy

 1. W odpowiedzi na wszczęte w dniu 07.2019 roku przez Wydział postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Swornegaciach oraz Ogorzelinach wpłynęła 1 oferta na każde z tych zamówień. Wykonawca zaproponował wykonanie zadania na warunkach jak niżej:

Dostawa wozu dla OSP w Swornegaciach

Wykonawca Cena oferty Termin wykonania Okres gwarancji
„Moto-Truck” Sp. z o.o.

ul. Ks. P. Ściegiennego 270,        25-116 Kielce

831.480,00 zł do 15.11.2019 r. 24    miesiące

 

Dostawa wozu dla OSP w Ogorzelinach

Wykonawca Cena oferty Termin wykonania Okres gwarancji
„Moto-Truck” Sp. z o.o.

ul. Ks. P. Ściegiennego 270,         25-116 Kielce

831.480,00 zł do 15.11.2019 r. 24    miesiące

Obecnie dobiegają końca procedury związane z wyborem ofert Wykonawcy jako najkorzystniejszych.

 1. W dniu 07.2019 roku Wydział wszczął przetarg na udzielenie gminie Chojnice kredytu długoterminowego do wysokości 5.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chojnice w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.  Zaplanowany koniec spłaty kredytu to 31.12.2026 roku.

Termin na składanie ofert w tym postępowaniu upływa w dniu jutrzejszym tj. 19.07.2019 roku o godz. 12.00.

 1. W dniu 07.2019 roku Wydział wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę I i II etapu ul. Dworcowej w Krojantach (od km 0+000,00 do km 0+743,00 oraz odcinka od km 0+743,00 do km 1+530,15). Zamówienie to w szczególności polega na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie z gruntów stabilizowanych cementem.

Termin na składanie ofert w tym postępowaniu upływa w dniu 30.07.2019 roku o godz. 12.00. Termin na wykonanie zadania to 60 dni od przekazania placu budowy.

 

Regionalizm w Szkole Podstawowej w Swornegaciach

Regionalizm w Szkole Podstawowej w Swornegaciach w roku szkolnym 2018/2019.

Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy.

 Nauczyciele regionaliści Marzena Borzyszkowska i Urszula Szulc ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach wzorem lat poprzednich, podejmowali szereg działań mających na celu propagowanie wiedzy o tradycji kulturze Kaszub. Do najważniejszych wydarzeń minionego roku szkolnego, związanych ze wspomnianą dziedziną, należały: półfinał i finał konkursu wojewódzkiego „Kaszubi wczoraj i dziś” oraz wojewódzki finał konkursu „Rodnô Mὸwa” w Chmielnie. Pierwszy ze wspomnianych konkursów odbył się 23 maja 2019 roku w Kościerzynie. Organizatorem przedsięwzięcia  było Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie, a współorganizatorami – Burmistrz i Rada Miasta Kościerzyny, ZKP Oddział w Kościerzynie i Kościerski Dom Kultury. Patronat medialny nad konkursem objęli: Radio Kaszëbë, Telewizja TV Kościerzyna oraz portal internetowy kaszubi.pl, honorowy –  Pomorski Kurator Oświaty i Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była Janowi Trepczykowi, co odzwierciedlał tytuł – „Jan Trepczyk – méster kaszubskiego słowa i pieśni”.   Wydarzenie adresowane było do uczniów klas VII i VIII oraz klas gimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego. Jego pierwszy etap, na szczeblu szkolnym, odbył się 29 marca 2019 roku. Przystąpiło do niego dwadzieścia dziewięć osób ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach. Do półfinału zakwalifikowało się dwoje uczniów  z klasy III tutejszego gimnazjum – Urszula Gostomczyk i Mikołaj Kiedrowski. Do etapu finałowego, który także odbył się w Kościerzynie, zakwalifikowała się Urszula Gostomczyk i ostatecznie zajęła piąte miejsce. Uczestnicy w dwóch pierwszych etapach rozwiązywali test pisemny, natomiast w finale odpowiadali ustnie na trzy wylosowane pytania. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 czerwca 2019 roku. Niewątpliwym atutem tego konkursu,  oprócz wartościowych nagród, było zaświadczenie o przyznaniu  pięciu punktów przez Pomorskiego Kuratora Oświaty  w rekrutacji do szkół średnich. Osiągnięcie Urszuli Gostomczyk promuje naszą szkołę i gminę Chojnice w województwie pomorskim i w całym regionie. Kolejnym doniosłym wydarzeniem był Finał Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mὸwa” w Chmielnie. Jego 48 finał odbył się w dniach 1-2 czerwca 2019 roku. Finalistą z powiatu chojnickiego w kat. uczniów klas IV-VI został Michał Moga – uczeń Szkoły Podstawowej  w Swornegaciach. Pierwszego dnia w chmieleńskim Domu Kultury odbyły się przesłuchania w grupach wiekowych najlepszych recytatorów z całego województwa, a było ich 45 osób – dzieci, młodzieży oraz dorosłych, z całych Kaszub. W komisji oceniającej występy zasiedli: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, Tomasz Fopke, Karolina Keller, Bożena Ugowska i Zbigniew Jankowski. Poza głównymi kategoriami wiekowymi jurorzy przyznali też nagrody specjalne, m.in. dla najmłodszego recytatora i recytatorki, za wyjątkową interpretację utworu o tematyce religijnej, za najlepszą recytację utworu A. Majkowskiego „Żëcé i przigὸdë Remùsa”, oraz Nagrodę Specjalną Pomorskiego Kuratora Oświaty. Uczeń Szkoły Podstawowej w Swornegaciach Michał Moga zdobył jedną z wymienionych nagród, a mianowicie nagrodę specjalną za najlepszą recytację utworu o tematyce religijnej. W głównym konkursie zdobył także wyróżnienie. Celem konkursu „Rodnô Mὸwa” są poznawanie i popularyzacja literatury kaszubskiej, tradycji i folkloru, ale przede wszystkim pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Kolejnym godnym odnotowania wydarzeniem było uhonorowanie uczennic III klasy gimnazjum, Małgorzaty Jażdżewskiej i Pauliny Borzyszkowskiej, które przez cały rok szkolny spotykały się w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego i wykonywały prace hafciarskie na konkurs wojewódzki „Haft kaszubski” w Lini.  Dziewczęta nabierały wprawy i poznawały tajniki regionalnego rzemiosła pod czujnym okiem pani Krystyny Kręckiej – miejscowej hafciarki, która z sercem wykonuje swoją pracę. Celem konkursu było upowszechnianie wartości i atrakcyjności różnych szkół haftu kaszubskiego, pozyskiwanie młodych talentów, upowszechnianie wartości sztuki ludowej, a także aktywizowanie środowiska twórczego zajmującego się haftem kaszubskim. Prace konkursowe musiały zostać wykonane własnoręcznie zgodnie z kanonami szkół haftu kaszubskiego. Będą one prezentowane we Włoszech oraz w Gorzycach (woj. świętokrzyskie). Małgosia otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za zajęcie I miejsca, natomiast Paulina zajęła również I miejsce. Serdecznie gratulujemy dziewczynom wytrwałości i talentu, a ich opiekunowi pani Krystynie Kręckiej, cierpliwości i zaangażowania w rozpowszechnianie tego wspaniałego, choć trudnego rzemiosła.

IV konkurs  plastyczny ,,Aktywne Kaszuby” – ,, Kaszuby, tradycja, natura w twórczości Jana Trepczyka”. W konkursie tym szkoła bierze udział od pierwszej edycji i zawsze  z sukcesami. W tym roku uczniowie szkoły zdobyli największe uznanie jurorów. Spośród ponad 950 prac z 210 szkół z terenu województwa pomorskiego uczniowie SP Swornegacie zdobyli zaszczytne miejsca we wszystkich trzech kategoriach wiekowych:
– w kat. kl. I-III ucz. kl. II Maria Kołodziejska zajęła I m-ce.
– w kat. kl. IV-VI ucz. kl. VI Alicja Dolna zajęła II m-ce.
– w. kat. kl. VII –III g ucz. kl. III g.  Urszula Gostomczyk zajęła również I m-ce.

Wręczenie nagród laureatom odbyło się  podczas meczu w Ergo Arenie, na który przybyło ok. 7000 uczniów z całych Kaszub. Wśród wręczających nagrody byli prezydent Sopotu Jacek Karnowski, przewodnicząca jury konkursu – dr hab. Witosława Frankowska, Bożena Ugowska – pisarka, tłumaczka j. kaszubskiego. Oprócz nagród indywidualnych były też nagrody dla szkoły. Szkoła SP Swornegacie za zwycięstwo w dwóch kategoriach wiekowych otrzymała dwa talony, każdy w wysokości 1000 zł na zakupy w Leroy Merlin.

                                                                                                       opracowała Marzena Borzyszkowska